Ratio decidendi

Prawo precedensowe - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1050

orzecznictwa sędzia wyprowadza zasadę ogólną (ratio decidendi). Cechą charakterystyczną systemu stanowi brak...

Powstawanie prawa - Prawo zwyczajowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1498

, a nazywaną ratio decidendi. Jeżeli dany system prawa jest tak zbudowany, że obowiązuje w nim zasada związania...

Łacińskie paremie-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Jan Zabłocki
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 77
Wyświetleń: 854

państwa RATIO DECIDENDI - QUI VIM FECIT, DOLO MALO FECIT - kto stosuje przemoc, działa bezprawnie RATIO...

Tworzenie prawa - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 658

orzecznictwa sądowego. - ratio decidendi - reguła zawarta w orzeczeniu, - obiter dicta - okoliczności...

Wykład z prawoznastwa - słownik

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 994

, aby podjęta decyzja była ważna Common law - prawo precedensów Ratio decidendi - zasada ogólna Obiter dicta...

Okres Pryncypatu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Plisecka
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 182
Wyświetleń: 3318

podczas dyskusji na forum (ratio decidendi) System prawa otwartego Sędzia nie dokonuje aktu subsumcji...