Okres Pryncypatu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 182
Wyświetleń: 3318
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Okres Pryncypatu - strona 1 Okres Pryncypatu - strona 2 Okres Pryncypatu - strona 3

Fragment notatki:


OKRES PRYNCYPATU Rozpoczyna się przejęciem władzy przez Augusta pod hasłem „nowej republiki”. Zachowuje urzędy i instytucje, ale zmienia ich funkcje i znaczenie.
Ranga konsuli maleje - wzrasta ich liczba (dodatkowe pary konsuli consules suffecti ), zachowują prawo eponimi (rok otrzymuje nazwę od imienia konsuli, którzy wtedy urzędują) i sądownictwo w sprawach niespornych.
Edykt pretorski zostaje za Hadriana spisany w formie ostatecznej (Salwiusz Julianus) - edykt wieczysty. Oznacza to, że prawo pretorskie nie może się już dalej rozwijać, bo nie można wprowadzać nowych instytucji.
Zanika działalność zgromadzeń ludowych
Senat: senatus consulta otrzymuje moc ustawy. Pojawia się oratio principis, czyli mowa princepsa w senacie częściej jednak wysyłana na piśmie. Zawiera projekt ustawy, która przyjmuje się przez aklamację (w zasadzie zawsze przyjmowane, bo princeps mianuje senatorów)
Najważniejszym źródłem prawa jest jurysprudencja
Jest to początek okresu prawa klasycznego (klasyczny to stanowiący wzór, do którego się sięga tworząc przeciwieństwo lub powielenie)
Prawo się niezwykle szybko rozwija poprzez wzmożoną aktywność prawników. Powstają nowe rozwiązania, które częściowo funkcjonują do dzisiaj.
August wprowadza przywilej , ius responendi (ex auctoritae principis), czyli responsa prawników obdarzonych tym przywilejem są poparte autorytetem princepsa i stają się wiążące dla sędziów (chyba, że przywilej maja dwie sprzeczne opinie). Forma responsum signatum - respons udzielony na piśmie z przybita pieczęcią
Każdy prawnik ma prawo do udzielenia opinii opartej na własnym autorytecie. Respons składa się z:
Casus - przypadek
Quaestio - pytanie skierowane do prawnika
Responsum - odpowiedź (bez argumentacji). Argumentuje się jedynie podczas dyskusji na forum ( ratio decidendi )
System prawa otwartego Sędzia nie dokonuje aktu subsumcji, czyli z każdym nowym przypadkiem formułuje nową odpowiedź
Prawo jurysprudencyjne w Rzymie common law w Anglii
obowiązuje precedens z wyroku sądowego ( stare decisis) , ale przy zmienionych okolicznościach można go złamać i stworzyć nowy Nie precedens a przykład, będący opinią prawnika
opinie nie są związane innymi opiniami.
Sądy uznają też decyzje w sprawach fikcyjnych ( exemplum )
brak stare decisis, ale wytwarza się communis opinion - jeśli wiele opinii na daną sprawę jest takich samych to stają się wiążące
responsa maja charakter normatywny, ale nie są ściśle wiążące - soft law
System zamknięty dotyczy kontynentalnej Europy. Dokonuje się subsumcji (odnalezienie i zmiana abstrakcyjnej normy w normę skonkretyzowaną)


(…)


System zamknięty dotyczy kontynentalnej Europy. Dokonuje się subsumcji (odnalezienie i zmiana abstrakcyjnej normy w normę skonkretyzowaną)
Ius controversum - prawo sporne
Pośród prawników nie ma sformalizowanej hierarchii (poza posiadaniem przywileju), ważniejszy jest ten, który posiada większy autorytet.
Dwie szkoły prawa do połowy II wieku, później nie da się prowadzić podziału politycznego…
… i nowego systemu. Odmawia mu uczestnictwa w komisjach
Następca Cassius Longinus
Następcy: Nerva i Proculus
Filozofia:
-stoicyzm
-zmiana formy nie ma wpływu na neumę, dlatego przetworzenie rzeczy nie ma wpływu na jej tożsamość
Filozofia:
-perypatetyka
-gdy zmienia się formę rzeczy, to ta dawna przestaje istnieć a powstaje nowa; osoba, która przetworzyła jest właścicielem
Rodzaje prac prawniczych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz