Stare decisis

note /search

Prawo precedensowe - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1288

tylko danego przypadku. Cechą systemu precedensowego jest zasada stałości decyzji (stare decisis), przyjmuje...

Źródła prawa - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 609
Wyświetleń: 1435

i konkretnych W decyzji sędziowskiej wyróżnia się stare decisis (reguła sędziowska) i uzasadnienie (obite dicta...

Okres Pryncypatu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 203
Wyświetleń: 3486

obowiązuje precedens z wyroku sądowego (stare decisis), ale przy zmienionych okolicznościach można go złamać...

Tworzenie prawa - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1029

nie mające istotnego znaczenia dla powyższej reguły. Stare decisis - zasada stałości decyzji, związania...

Wykład z prawoznastwa - słownik

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1008

- inne elementy, ważne tylko dla danej sprawy Stare decisis - doktryna stałości decyzji Distinguishing - proces...

Tworzenie prawa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1995

na podejmowanie innych decyzji przez sądy. Zasada stare decisis - zasada związania sądu precedensem. Ustawa...

Prawo i zbiór norm - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • System ustrojowy i prawny USA
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1351

) co do zasady sądy wiąże zasada stare decisis( niezmienności), ale niektóre precedensy się zmieniają...

Powstawanie prawa - Prawo zwyczajowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1701

precedensem, tzw. zasada stare decisis, to zgodnie z nią ratio decidendi, będąca podstawą konkretnego...

System prawa - typy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 1078
Wyświetleń: 4515

, pozostałe elementy wyroku (obiter dicta) są niewiążące. Zasada stare decisis - zasada związania precedensem...