Ratio decidendi - strona 2

System prawa - typy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2079

jego stosowania (nie cały wyrok, ale sformułowana w wyroku reguła ogólna - ratio decidendi, w oparciu o którą sąd...

Prawoznawstwo - System

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 28
Wyświetleń: 847

postępowania (ratio decidendi) Brak założenia, że prawo jest systemem spójnym i niesprzecznym. Luki uzupełniają...

Wykład - powstanie prawa

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Paweł Zeidler
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1029

wyróżnia się „ratio decidendi” (reguła sędziowska stanowiąca podstawę rozstrzygnięcia) i „arbiter dicta...

Powstawanie prawa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Aleksandra Wronkowska
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1393

owego rozstrzygnięcia (ratio decidendi) Zasada stare decisis - zasada związania precedensem - zgodnie...

Teoria precedensu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Dobrzeniecki
 • Teoria prawa
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1134

precedensów -precedensy w tym systemie mają charakter: samoistny wiążący prawotwórczy -precedens stanowi ratio...

Pozytywizm prawniczy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Mikołaj Rakoczy
 • Filozofia prawa
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1540

I FUNKCJONALNA 1. Ratio decidendi a ratio legis. 2. Typy uzasadnień i polityczny charakter wymiaru...

ŹRÓDŁA PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Agnieszka Zaremba
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1050

traktatowych. Art. 45 (dawny 39) - przepływ pracowników Art. 45 ust. 4 Ratio decidendi - nikt nie może czerpać...