Słowo na niedzielę – konspekt

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2576
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Słowo na niedzielę – konspekt - strona 1

Fragment notatki:

Dokument ma 14 stron i porusza zagadnienia takie jak: precedens, Ratio Decidendi, Obiter Dicta, Stare Decisis, Common Law, equity, Statutory Law, common law a spuścizna prawa rzymskiego, common law a prawo kontynentalne, Lord Kanclerz, judge, barrister, solicitor, paralegal, Justice of the Peace, attorney, legal adviser, notary public, magistrates’ courts, county courts, High Court of Justice. Ponadto, porusza zagadnienia takie jak: Court of Appeal, Judical Commitee of House of Lords, reforma systemu sądownictwa, reforma konstytucyjna 2005, Ministry of Justice, Home Office, typologia przestępstw, coroner, forensic sciences, struktura sądownictwa USA, sąd Najwyższy w USA, American Bar Assoiciation, tyka zawodów prawniczych US i UK.

1. 82-letnia Walpurga S. mieszkanka miejscowości Nakło (Nakel) na Śląsku Opolskim wracając od swojej koleżanki 72-letniej Edeltraudy J. zamieszkałej w miejscowości Niwki (Tempelhof) samochodem marki BMW należącym do jej 45-letniego syna Johanna, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej wymusiła pierwszeństwo na 45-letnim Helmucie K. kierującym pojazdem marki Audi. W wyniku zderzenia Helmut K. doznał złamania obydwu rąk. Przybyła na miejsce Policja stwierdziła, że Walpurga znakomicie mówi i pisze w języku niemieckim (gdyż szkołę ukończyła przed wojną), posługuje się też gwarą, natomiast ma problemy z mówieniem i pisaniem w języku polskim, choć dość dobrze w tym języku czyta i rozumie kierowane do niej wypowiedzi. Podobnie wyglądała sytuacja z pokrzywdzonym Helmutem K. Kilka dni później Walpurga S. została wezwana do prokuratury rejonowej w O., gdzie przedstawiono jej zarzut w związku z przystąpieniem do jej przesłuchania w charakterze podejrzanej. Wraz z Walpurgą pojawił się na przesłuchaniu Tadeusz O. -obrońca z wyboru, który jednak miał problem z porozumiewaniem się ze swą klientką, gdyż jego rodzice urodzili się we Lwowie i nie władał on językiem niemieckim oraz gwarą. W związku z tym przesłuchująca Walpurgę prokurator Rita O. i asystujący jej policjanci Wolfgang M. i Joachim C., po uzyskaniu zgody Walpurgi O. rozpoczęli przesłuchanie w gwarze śląskiej oraz języku niemieckim, zaś akt oskarżenia Rita O. sporządziła w języku polskim od razu tłumacząc go na niemiecki. W czasie rozprawy sędzia Rajmund K., widząc, że gwarą posługuje się także pokrzywdzony, postanowił prowadzić rozprawę w gwarze. W czasie rozprawy głównej zaprotestował jedynie adwokat Henryk K. (także nie znający dobrze gwary) reprezentujący Helmuta K., który przystąpił do sprawy w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Henryk K. domagał się bowiem przyznania jego klientowi bezpłatnej pomocy tłumacza, tak aby mógł swobodnie porozumiewać się ze swoim pełnomocnikiem. W dniu 3 listopada 2009 r. sąd I instancji skazał Walpurgę S. na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata i sporządził oraz ogłosił wyrok wraz z uzasadnieniem w języku polskim, a następnie ogłosił wyrok w języku niemieckim. W dniu 12 listopada 2009 r. doręczono Walpurdze S. orzeczenie (w języku polskim). Proszę wskazać ewentualne błędy popełnione przez organy procesowe. Do kiedy Walpurga S. i jej obrońca mają czas na złożenie apelacji? 2. W dniu 1 listopada 2009 r. Józef K. został zatrzymany w czasie prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości a następnie (2 listopada 2009 r.) został tymczasowo aresztowany. Ponieważ był on właścicielem sieci kasyn i dobrym znajomym wielu wpływowych osób, prokurator w dniu 3 listopada 2009 r. wydał postanowienie zastrzegające swoją obecność w cz

(…)

… XXI w. 3 funkcje LC (legislacyjna, wykonawcza i sądownicza) powoli przestały się podobać, były niezgodne z Monteskiuszowskim 3podziałem władzy i godziły w Europejską Konwencję Praw Człowieka, premier Blair chciał uwalić ten urząd ale napotkał na sprzeciw wielu środowisk, mianował więc swojego przyjaciela Lord Falconer of Thoroton na urząd LC (wtedy już Secretary of State for Constitutional Affairs…
…, obecnie coroner jako podst. funkcję posiada uprawnienia do stwierdzenia zgonu, każda osoba, która znajdzie zwłoki musi powiadomić koronera, musi on przyjąć ciało i wydać orzeczenie, C wspomaga asystent (zwykle były policjant), tylko w przypadku osób, które straciły życie w więzieniu C musi podjąć śledztwo wsparty oczywiście przez inne służby, C może zwołać 6cio osobową ławę przysięgłych (musi być zwołana…
… of the Peace - sędzia pokoju (lay magistrate), sądów pokoju jest ok. 10tyś, sędziów pokoju ok. 30tyś (orzekają w 3kę), nie posiadają wykształcenia prawniczego i nie pobierają za to wynagrodzenia (funkcja społeczna), od XIX w. istnieje kat. pro-sędziów w sądach pokoju tzw. stipendiary magistrates, biorą kasę, przemianowano ich na district judges (z reguły 1 w każdym hrabstwie), orzekają w większych…
… nad spadkobiercami Magistrates' Courts - początek od sądów uniwersyteckich przy Oxfordzie i Cambridge, pierwotnie orzekały na podst. pr. kanonicznego i rzymskiego, obecnie ok. 10tyś sądów (orzekają w nich sędziowie pokoju, uczciwe, nieskazitelne osoby), w sprawach karnych 1sze przesłuchanie jest w sądzie pokoju przy 1 sędzi (orzeka o areszcie, kaucji, albo czy przekazać sprawę innemu sądowi), z reguły sądy…
… pokoju (Court of the Peace) - sprawy karne i cywilne mniejszej wagi, zniesiono podział sądów na stosujące common law oraz equity (dochodziło do sprzeczności w orzekaniu - ustawa Judicature Act 1873), sędziowie pokoju (lay magistrate) pochodzili z wyboru, w latach 1873 - 1875 (ustawa Judicature Act z 1873) zlikwidowano różnorodne sądy najwyższe (Sąd Spraw Pospolitych - Court of Common Pleas, Sąd Ławy…
… (są powszechne, trójinstancyjne), trafia do nich 96% wszystkich spraw, w 1szej instancji orzekają sądy dystryktowe (district courts - coś jak nasza okręgówka), w USA jest ich 91, 2gą instancję tworzą sądy apelacyjne (appellate courts - jest ich 12), 3cia instancja to Sąd Najwyższy (Supreme Court of the United States), istnieją również sądy szczególne: Sąd Odszkodowań (Compensation Court), Wojskowy Sąd…
… ale i tak tylko w wyjątkowych przypadkach), historycznie HOL był 1szą instancją w sprawach o zdradę stanu i impeachment, dzisiaj tylko rozpatruje apelacje (właściwie apelacje trafiają do Queen-in-Parliament), tylko lordowie, którzy mają uprawnienia (Lords of Appeal in Ordinary, or Law Lords) rozpatrują apelacje, w związku z Constitutional Reform Act 2005, funkcje sędziowskie w 2009r. mają być przeniesione do Supreme Court of…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz