Rada rodziców - strona 2

Obowiązki rodziców - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy prawne i organizacyjne oświaty
Pobrań: 7
Wyświetleń: 847

reprezentacji ogółu rodziców (rad rodziców). Przez swoje uprawnienia organa tego rodzaju mogą wywierać istotny...

Ustawa o systemie oświaty - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Helena Kisilowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 980

©Kancelaria Sejmu s. 1/72 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Cz...

Wykłady

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Sylwia Dudziak-Kamieniarz
 • Pedagogika
Pobrań: 735
Wyświetleń: 3283

stażu przez opiekuna+ opinia rady rodziców+ ocena dyrektora-> wniosek o podjęcie postępowania...

Poradnictwo

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1792

. Będzie współdziałać z rodzicami i radami rodziców . W placówkach szkolnych będzie musiała zaistnieć wielobiegunowa...

Samobójstwo

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Filozofia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1883

była jak moje siostry, bo wszystkie moje życiowe niepowodzenia biorą się z mojej niechęci do rad rodziców...