rasa człowieka socjologia wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 3374
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
rasa człowieka socjologia wykład - strona 1

Fragment notatki:

i jest opracowaniem wykładu 3: rasa człowieka. Notatka omawia zagadnienia związane z tematyką ras ludzkich, rozpoczynając od zaprezentowania ich podziału, tj. biała rasa człowieka, czarna rasa człowieka, żółta rasa człowieka, mieszkańcy. Omawia również takie zagadnienia jak: etniczność, grupa mniejszościowa, i związane z tym zjawiska, czyli antysemityzm i rasizm wraz z genezą i twórcami tego poglądu (J.A. Gobineau, H.S. Chamberlain. Charakteryzuje dodatkowo pojęcia związane z migracją, ich podział oraz zjawisko nowej migracji. Podejmuje również tematykę aksjomatów społecznych oraz kwestionariusza aksjomatów społecznych (social axioms survey, sas), tj. cynizm społeczny, wysiłek wynagrodzony, złożoność społeczna, duchowość, kontrola przeznaczenia. Ponadto tłumaczy zjawisko takie jak: wykluczenie społeczne, jego wpływ, rodzaje i konsekwencje.

WYKŁAD 3
Rasa człowieka - termin, który zwykle odnosi się do kategoryzacji populacji ludzkich na grupy w zależności od cech dziedzicznych. Najszerzej używane podziały opierają się na zewnętrznych, rzucających się w oczy charakterystykach takich jak: kolor skóry, kształt czaszki lub twarzy, wzrost, kształt i kolor włosów; kolor oczu, oraz na samoidentyfikacji.
Tradycyjnie i najprościej, ludzi dzieliło się (lub dzieli) na następujące kategorie rasowe:
1. biała rasa człowieka
2. czarna rasa człowieka
3. żółta rasa człowieka
4. mieszkańcy (kreole, metysi, mulaci, zambo)
Pojęcie rasy ludzkiej jest współcześnie kontrowersyjne.W roku 1985 przeprowadzono badanie, mające na celu sprawdzenie, ilu amerykańskich antropologów uznaje istnienie ras ludzkich. Na pytanie: "Istnieją biologicznie rasy gatunku Homo sapiens", przecząco (a więc odrzucając pojęcie rasy) odpowiedziało:
41% antropologów fizycznych 53% antropologów kulturowych Podobne badanie w 1999 roku dało następujący wynik:69% antropologów fizycznych80% antropologów kulturowych.W Polsce w roku 2001, pojęcie rasy odrzucone zostało przez 25% antropologów
Etniczność odnosi się do kulturowych praktyk i zapatrywań danej społeczności ludzkiej, odróżniających ją od innych społeczności.Główne wyróżniające cechy grupy etnicznej to: język, historia, przodkowie, religia, styl ubierania, ozdoby. Różnice etniczne są wyuczone, niekiedy uważa się je za naturalne.
Grupa mniejszościowa jest kategorią społeczną obejmującą pewną populację wyróżnioną w obrębie szerszej zbiorowości na podstawie pewnych cech, które są negatywnie oceniane przez dominującą większość społeczeństwa. Cechami, które mogą być odbierane jako ważne są: wygląd zewnętrzny, wzory zachowań, styl życia, język, cechy kultury, religia, przynależność organizacyjna, dziedzictwo historyczne, itp.
Mniejszości zdają sobie sprawę ze swego położenia i stosunku większości do nich, odczuwają odrębność z powodu dyskryminacji. Często jednak nie mogą zmienić swojego położenia, bo przynależność do mniejszości wypływa np. z faktu urodzenia, rasa i etniczność są cechami statusu przypisanego.
Rasizm, pseudonaukowa doktryna głosząca, że ludzie dzielą się na rasy nie tylko ze względu na cechy somatyczne (budowa ciała, kolor skóry, kształt czaszki), ale i psychiczne. Z tej nierówności w rozwoju psychicznym wynika wartościowanie ras, podział na "wyższe" i "niższe". Mieszanie ras prowadzi do degeneracji ras wyższych i całej ludzkości, upadku cywilizacji i kultur. Według tego przekonania konieczna jest troska o czystość rasową i stosowanie segregacji rasowej.
Za twórców rasizmu uważa się: 1. dyplomatę francuskiego z XIX w. hrab

(…)

… zrozumieć sens życia, ale także niekorzystne: przekonania religijne prowadzą do nienaukowego myślenia. Aksjomaty te występują z przeciwnym niejako ukierunkowaniem, co świadczy o stopniu złożoności, w jakim pojmowana jest religijność
5. Kontrola przeznaczenia. Zachodzi przeciwieństwo między religią a magią. Znajduje to wyraz w postaci dwóch niezależnych wymiarów aksjomatów: poprzedniej duchowości…
… zorganizowany przez ich państwo,
7.przesiedlenie (transfer) - przesiedlenie obywateli danego państwa w ramach jego granicy,
8.deportacja - przymusowe przesiedlenie danej osoby lub grupy osób na peryferie danego państwa lub poza jego granice
Nowa migracja - zmiana wzoru migracji w Europie jako następstwa: zakończenia zimnej wojny, długotrwałego konfliktu etnicznego w byłej Jugosławii i pogłębienia…
…, boiska sportowe)
Wykluczenie społeczne, które polega na niepodejmowaniu zwyczajowej i społecznie akceptowanej drogi życiowej lub wypadaniu z niej, dotyczy osób, rodzin lub grup ludności, które: 1. żyją w niekorzystnych warunkach ekonomicznych (ubóstwo materialne);2. zostają dotknięte niekorzystnymi procesami społecznymi, wynikającymi z masowych i dynamicznych zmian rozwojowych, np. dezindustrializacji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz