Problematyka uzależnień w wychowaniu- pedagogika

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1729
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Problematyka uzależnień w wychowaniu- pedagogika - strona 1

Fragment notatki:

doc.

Notatka to referat na temat: Problematyka uzależnień w wychowaniu dzieci. Ponadto notatka odpowiada na pytanie co składa się na zdrowy styl życia? Ponadto notatka opatrzona jest bibliografią.

Problematyka uzależnień w wychowaniu dzieci
Zdrowie jest największym skarbem człowieka. Każdy chce żyć długo, zdrowo i szczęśliwie. Jak to osiągnąć? Co od nas samych zależy? Co składa się na zdrowy styl życia? Są to pytania nurtujące ludzi od wielu pokoleń. Wybitny kanadyjski lekarz, Marc Lalonde obliczył, że długość i jakość życia człowieka zależą głównie od czterech czynników, są to: - wyposażenie genetyczne 12%- lecznictwo 18%- wpływ środowiska 14%- styl życia 56%Trzy kolejne czynniki są mało zależne od nas samych, choć np. dobra znajomość naszych skłonności genetycznych do pewnych chorób pozwoli odpowiednimi zachowaniami ograniczyć potencjalne zagrożenie. Podobnie jest ze środowiskiem - chodzi tu nie tylko o zanieczyszczenia, hałas itp. Przede wszystkim są to nasze wzajemne relacje, to jak się do siebie wzajemnie odnosimy. Co składa się na zdrowy styl życia? Zbigniew Cendrowski w swym artykule „Healthplan” wskazuje, iż w każdym przedsięwzięciu osiągnięcie sukcesu zależy od właściwego wyboru najważniejszych celów i zadań oraz ich konsekwentnej realizacji. Nie inaczej jak opracowania planu modelu „Zdrowego stylu życia”. Niezależnie od wieku czy płci, należy dążyć do uświadamiania konieczności tworzenia takiego planu - modelu i jego realizacji w domu, szkole, świetlicy. Wpajanie zdrowego stylu życia od najmłodszych lat ma szansę stworzenia zdrowego społeczeństwa, w pełni świadomego zagrożeń jakie niesie nieprawidłowe odżywianie, słaba kultura fizyczna ,jak również problemy cywilizacyjne, tj. stres lub uzależnienia. Dom, szkoła i środowisko zewnętrzne, w którym przebywają dzieci i młodzież kształtuje osobowość młodego człowieka i to nie zawsze z pozytywnym skutkiem. Wadliwe funkcjonowanie rodziny, niedostateczne zainteresowanie szkoły i wpływ środowiska w dużej mierze przyczyniają się do problemów wychowawczych dzieci.Hanna Milewska w artykule „Sztuka komunikacji interpersonalnej” wskazuje na dom i rodzinę jako przykładowy model środowiska, w którym jeśli nastąpi zaburzenie funkcjonowania, automatycznie wpłynie to na model i styl zachowania się dziecka. Zaburzenie następuje gdy na skutek różnych przyczyn rozluźnia się, ulega rozkładowi lub przestaje istnieć życie rodzinne, kiedy dziecku brak dobrych wzorców, a w końcu kiedy wychowanie w domu jest wadliwe, tj. zbyt surowe, zbyt liberalne, izolowane od otoczenia lub wygórowane poprzez ambicje rodziców. Nie zawsze rodzice mają ochotę do zdradzania „tajemnic domowych”, które zazwyczaj wiążą się z przykrymi doświadczeniami i przeżyciami. Ogromną rolę odgrywa w tej sytuacji nauczyciel - wychowawca, potrafiący zauważyć niepokojące symptomy dziecka wywodzącego się z pozornie wzorcowej rodziny. Czy picie któregoś z rodziców ma istotny wpływ na zachowanie się dziecka? Alkoholizm rodziców ma dominujący wpływ na rozwój dziecka, jego problemy oraz strategie życiowe. Skutki tego objawiają się brakiem zaufania do ludzi, poczuciem niskiej wartości i potrzebą ciągłej aprobaty. W domu, gdzie jeden z rodziców pije, panuje chaos i zagubienie. Tego rodzaju chaos sprawia, że dziecko odrywa się od rzeczywistości, ucieka w świat książki, muzyki, marzeń i fantazji. Lęk i brak poczucia bezpieczeństwa, oraz brak zaufania do najbliższych pozostawiają w psychice dziecka głębokie ślady. Dzieci bardzo szybko nabierają

(…)

… w ciągłym napięciu, nie umie się bawić, ani być zadowolonym z siebie. Inny model to „kozioł ofiarny”, gdzie dziecko notorycznie sprawia kłopoty, wchodzi w konflikty z dorosłymi i rówieśnikami, źle się uczy. Dzieci takie przez swą impulsywność i agresywność skupiają na sobie uwagę otoczenia odsuwając tym samym obraz rodziny alkoholowej na plan dalszy. Odmiennym modelem przetrwania jest model „dziecka…
… w społeczeństwie. W artykule „Program zajęć profilaktycznych - życie bez nałogów” Helena Pacyna wskazuje propozycje i możliwości realizacji bloku działań profilaktyczno - wychowawczych uświadamiających dzieciom zagrożenia jakie niosą używki takie jak nikotyna, alkohol czy narkotyki. Projektując blok działań profilaktyczno - wychowawczych Helena Pacyna, jako pedagog w szkole podstawowej, postanowiła przeprowadzić ankietę wśród uczniów klas V i VI, aby ustalić stan ich wiedzy o nikotynie, alkoholu i innych środkach odurzających oraz ustalić stopień dotychczasowych doświadczeń z tymi środkami. Wyniki badań były zaskakujące: - 38,1% badanych stwierdziło, że w ich środowisku dzieci piją alkohol, - 36,7% próbowało alkoholu, - 33,3% próbowało piwa, - 4,8% próbowało wina, - 57,1% słyszało o środkach odurzających, - 42,8…
… wówczas, gdy angażuje się szersze środowisko lokalne. Bardzo ważne jest by osoby realizujące program były w dobrym kontakcie z uczniami, respektowały i uwzględniały ich potrzeby, emocje, posiadały umiejętności bycia z grupą, pomagały jej w budowaniu własnych planów działania. Poprzez tego typu działania pobudza się asertywność uczniów, rozbudza się ich umiejętność egzekwowania tego co im się należy, bez…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz