Rada rodziców

Planowanie finansowe- wykład 12

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr Bożena Ciupek
  • Obciążenia podatkowe przedsiębiorców
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1183

również organizacje wyznaniowe i zakonne placówki państw obcych, oraz rady szkół i placówek, rady rodziców i inaczej...

Szkoła i klasa-opracowanie

  • Uniwersytet Łódzki
  • dr Wróbel
  • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 441

m.in. samorządów uczniowskich, Rad Rodziców, Rad Szkół); unowocześnianie metod nauczania i wychowania...

WŁADZA RODZICIELSKA

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Hubert Kaczmarczyk
  • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 749

przewiduje możliwość działania rady rodziców, stanowiącej reprezentację uczniów w szkole i placówce oświatowo...