Szkoła i klasa-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 441
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Szkoła i klasa-opracowanie - strona 1 Szkoła i klasa-opracowanie - strona 2 Szkoła i klasa-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

W miarę dorastania człowiek wchodzi w coraz bardziej skomplikowane interakcje z innymi ludźmi. Bardzo ważny jest w tym procesie udział szkoły, a w szczególności klasy szkolnej, która stanowi środowisko społeczne i wychowawcze.
W procesie wychowania zachodzi swoista interakcja wychowawcy klasy z wychowankiem. Wychowawca przekazuje normy, zasady i wartości, starając się, aby wychowanek je zaakceptował. Wychowanek zaś aktywnie dokonuje wyboru i akceptuje część wpływów, na podstawie których wytworzy sobie system wartości i norm moralnych. Pozostałą część może odrzucić.
Każde dziecko, stając się uczniem, wchodzi również i przede wszystkim w kontakt z rówieśnikami, w wyniku czego nawiązują się różnego rodzaju relacje między poszczególnymi uczniami.
Ważne jest, aby w grupach działalność ta opierała się raczej na współpracy, niż na rywalizacji członków. Powstaje wówczas wspólnota grupowa, czyli wzajemne zrozumienie, dobre samopoczucie, lepsza organizacja działań.
Wg Z. Zaborowskiego, klasa jest grupą społeczną, gdy:
pod wpływem oddziaływania wychowawczego nauczycieli zaczyna się wytwarzać konstruktywny wychowawczo układ norm
role i pozycje uczniów stymulują ich rozwój społeczny, moralny, gdy ich stosunki społeczne są zgodne.
Klasa szkolna w wyniku zżywania się i zawiązywania przyjaźni uczniów może stać się grupą nieformalną. Jej charakterystyczną cechą będzie powstawanie więzi emocjonalnej, łączącej jej poszczególnych członków.
Korzyści z przynależności do grupy (klasy szkolnej):
dziecko zaspokaja podstawowe potrzeby psychiczne, dostarcza okazji do poznania konsekwencji płynących ze swego postępowania
uczy się współżycia z rówieśnikami - jego samopoczucie zależy od tego, jakie stosunki panują między nim, a kolegami z klasy.
Stosunki społeczne w klasie wg Z. Zaborowskiego:
Interpersonalne - między poszczególnymi uczniami:
- rzeczowe - ze względu na wspólnie wykonywaną pracę i podział czynności oraz odpowiedzialności
- koleżeńskie, przyjacielskie - osobisty charakter, więź emocjonalna
Międzygrupowe:
- pozytywne - forma współpracy lub pomocy wzajemnej członków różnych grup
- negatywne - przejawiające się we wzajemnym antagonizmie i powstających na tym tle konfliktów
Stosunki między jednostką a grupą oraz grupą a jednostką:
- pozytywne - solidaryzowanie się z grupą, opieka i zaufanie wobec jednostki
- negatywne - opór, izolacja lub wycofanie się z działalności grupy.
Pozycja ucznia w klasie:


(…)

…, uczniów i rodziców (rola m.in. samorządów uczniowskich, Rad Rodziców, Rad Szkół);
unowocześnianie metod nauczania i wychowania (rozpowszechnianie projektów wychowawczych, rozwijanie takich umiejętności psychopedagogicznych jak: umiejętność akceptacji, empatii, samooceny, samokontroli, nawiązywania kontaktu emocjonalnego z dzieckiem, zapoznanie się z dynamiką grupową klasy, rozwiązywanie konfliktów…
… w środowisku pozaszkolnym (rejonie), z którego wywodzą się uczniowie.
Szkoła jako instytucja kształcenia i wychowania nie zawsze funkcjonuje bez zakłóceń, niedomagań.
Głównymi przyczynami nieprawidłowego funkcjonowania wielu szkół są m.in.:
preferowanie funkcji kształcącej kosztem niedoceniania funkcji wychowawczej;
przeładowane programy nauczania;
stosowanie w nadmiarze tradycyjnych metod nauczania;
braki…
… i egzekwowanie (przywódca, przewodniczący)
nastawione na wykonywanie obowiązków (wykonawca, podwładny, specjalista)
nastawione na rozrywkę lub zabawę (uczestnik gry lub zabawy, partner w zabawie, wodzirej)
nastawione na koleżeństwo (kolega, przyjaciel, opiekun)
karne, związane z degradacją społeczną (oferma, lizus, obibok, egoista, mamisynek, itp.).
Z biegiem czasu wytwarza się pewna hierarchia. Wyraźnie…
…, usytuowanie się jednostki w hierarchii grupowej można odnaleźć w środowisku podopiecznych wszelkich domów opieki, świetlic, ośrodków terapeutycznych.
SZKOŁA
Szkoła wg W. Okonia:
„To instytucja oświatowo-wychowawcza, zajmująca się wychowaniem, kształceniem dzieci, młodzieży i dorosłych, stosowanie do przyjętych w danym społeczeństwie celów, zadań oraz koncepcji oświatowo-wychowawczych oraz programów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz