KLASA SZKOLNA JAKO ŚRODOWISKO WYCHOWAWCZE- pedagogika

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 5334
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
KLASA SZKOLNA JAKO ŚRODOWISKO WYCHOWAWCZE- pedagogika - strona 1

Fragment notatki:

Praca z pedagogiki (6 stron, format doc) na temat środowiska wychowawczego jakim jest klasa szkolna. W pracy można napotkać na następujące zagadnienia: szkoła jako komórka wychowawcza, prof. F. Iniewski, sytuacja dziecka w szkole, zadania wychowawcze szkoły, role społeczne dziecka, J. Rodziewicz, normy i wzory zachowania, układy w klasie szkolnej, wzajemna życzliwość, układ neutralny, układ konfliktowy, środowisko wychowawcze, klasa, podstawowa grupa społeczna szkoły, więzi społeczne, identyfikacja dziecka z grupą, rola nauczyciela.

KLASA SZKOLNA JAKO ŚRODOWISKO WYCHOWAWCZE
Szkoła ma ogromny wpływ na rozwój dziecka, ponieważ zastępuje ona dziecku rodzinę, a nauczycielka matkę. Według prof. F. Iniewskiego „szkoła jest wychowawczą komórką organizacyjną, istniejącą w wielkim organizmie społecznym naszej rzeczywistości....Toteż każde działanie wychowawcze musi wynikać z treści życia społeczeństwa, a podyktowane powinno być potrzebami dziecka, szkoły i środowiska. .....Szkoła bierze ze środowiska rzeczywistość społeczną, wartościując pewne wytwory i zjawiska, a poprzez swą działalność wpływa na kształtowanie się środowiska. Środowisko czerpie ze szkoły naukowe podstawy życia, wprowadzając je do praktyki, oddziałuje na pracę wychowawczą szkoły, nadaje jej społeczny charakter. Szkoła odkrywa w coraz większym stopniu rolę wyspecjalizowanej instytucji, jej cechą charakterystyczną jest to, że zachodzą w niej procesy socjalistyczne coraz częściej kierowane. Dziecko przychodzi do szkoły i:
podlega ono odrębnemu systemowi dyscypliny i nagradzania,
zwiększa zakres niezależności polegającej na możliwości podejmowania samodzielnie własnych decyzji, odpowiedzialnych zadań itp.
oddala się od domu
Dziecko wchodzi w różnorodne role społeczne. W momencie powstawania klasy będą to role formalne, narzucone uczniowi przez nauczyciela albo poprzez sytuacje związane z faktem bycia uczniem. „ Klasa szkolna stanowi w naszym systemie szkolnym podstawową komórkę szkoły...klasa jako taka jest tworem bardzo skomplikowanym i wymaga w celu stworzenia odpowiednich warunków do realizacji podstawowych zadań, wiele zabiegów organizacyjno- wychowawczych. Zagadnieniu temu naukowa literatura pedagogiczna poświęca wiele uwagi wystarczy choćby takie prace jak: Nawroczyńskiego, Lewina, Okonia, Muszyńskiego..., które pokazują różne sposoby rozwiązania tego problemu, a praktyka szkolna wskazuje, iż zagadnienie to jest żywe i aktualne. Według „Słownika Pedagogicznego” W. Okonia „klasa to zbiór uczniów, zwykle rówieśników uczących się we wspólnej izbie szkolnej wg tego samego programu i reprezentujących ten sam poziom zaawansowania w karierze szkolnej”.
Struktura uczniowskiej społeczności szkolnej jest pod względem formalnym podzielona na grupy według roczników. Niemal w każdej klasie jest kilkoro młodszych o rok i kilkoro „przerośniętych” dzieci. Zasadą jest jednakowość klasy tzn. założono że uczniowie jednej klasy są podobni pod pewnymi względami. Programy nauczania są takie same dla wszystkich klas I, II, II, w całej Polsce. Według J. Rodziewicza „jeden rocznik to populacja mieszcząca się w jednym przedziale pod względem rozwoju biologicznego, intelektualnego, moralnego, społecznego”.

(…)

… i jego klasa” Młodzieżowa Agencja Wydawnicza- Warszawa 1986
H. Muszyński- „Wychowanie moralne w zespole klasowym” PZWS Warszawa 1964
Z. Zaborowski- „Psychospołeczne problemy pracy nauczyciela” WsiP Warszawa 1986
R. Wroczyński- „Wprowadzenie do pedagogiki społecznej” PWN Warszawa 1966
J. Pieter- „Środowisko wychowawcze” Wyd. Uniwersytetu Śląskiego Katowice 1972
Z. Zaborowski- „Stosunki społeczne w klasie szkolnej” PWN 1964
Z. Włodarski- „Dzieci wyróżniające się pod względem popularności w klasie szkolnej”, „Psychologia poznawcza” 1963 Nr I H. Muszyński- „Wychowanie moralne w zespole” WsiP 1974
Z. Skorny- „Psychologia wychowawcza dla nauczycieli” WsiP Warszawa 1992

… klasowego.
Środowisko wychowawcze wg .”Psychologii wychowawczej” M. Przetacznikowej i Z. Włodarskiego” jest to część otoczenia człowieka i świata, w jakim ona żyje, która tworzy układ czynników ekologicznych oddziałujących na sposób bezpośredni lub pośredni na jednostkę, tak że zostają osiągnięte skutki wychowawcze”
W definicji tej autorzy kładą nacisk na efekty oddziaływań środowiska wychowawczego…
…, tylko bardzo nieliczne jednostki osiągają wysoką popularność, nie spełniając powyższego warunku. W starszych klasach szkoły podstawowej zmniejsza się zależność między popularnością a postępami w nauce, niemniej uczniowie osiągający słabe wyniki rzadko uzyskują dużą popularność. W wieku szkolnym osiągnięciu popularności sprzyjają: koleżeńskość, pewność siebie, dbałość o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny. Większą popularność mają dzieci pochodzące z rodzin wielodzietnych, gdyż mają większą umiejętność współżycia społecznego. Bardziej popularne są dzieci z rodzin, w których panuje korzystna atmosfera wychowawcza, wyższy poziom kulturalny.
Między dziewczętami a chłopcami obserwujemy pewne różnice w zakresie uwarunkowań popularności. U dziewcząt popularności sprzyja estetyczny wygląd, taktowne zachowanie się, spokój…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz