Podstawy prawne i organizacyjne oświaty - wymagania do egzaminu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1001
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy prawne i organizacyjne oświaty - wymagania do egzaminu - strona 1 Podstawy prawne i organizacyjne oświaty - wymagania do egzaminu - strona 2

Fragment notatki:

Problematyka do zaliczenia PODSTAW PRAWNYCH I ORGANIZACYJNYCH OŚWIATY
Cele i zadania systemu oświaty, szkoły i instytucje, wchodzące w skład systemu oświaty; (zgłoszone - Milena, chyba że ktoś chce pierwszy człon)
Rodzaje organów prowadzących szkoły i placówki i ich zadania;
Nadzór pedagogiczny, organy sprawujące nadzór pedagogiczny i ich zadania;
Kompetencje dyrektora szkoły i rady pedagogicznej;
Rola i kompetencje organów społecznych w szkole: rady szkoły, rady rodziców, samorządu uczniowskiego;
Obowiązek przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny, obowiązek nauki;
Zadania i formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej świadczonej przez szkoły i placówki;
Zasady wydawania opinii i orzeczeń przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne;
Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania w szkołach dla dzieci i młodzieży, ocenianie wewnętrzne, rodzaje sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych (bez zasad organizowania tych egzaminów)
Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny obowiązujące w szkołach i placówkach;
Zasady organizowania krajoznawstwa i turystyki przez szkoły i placówki;
Awans zawodowy nauczyciela, stopnie awansu, warunki awansu, zasady odbywania stażu;
Prawa i obowiązki rodziców wynikające z władzy rodzicielskiej, ograniczenie, zawieszenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, prawa rodziców w szkole. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz