obowiązki rodziców - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
obowiązki rodziców - omówienie - strona 1 obowiązki rodziców - omówienie - strona 2 obowiązki rodziców - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

13. Prawa i obowiązki rodziców wynikające z władzy rodzicielskiej, ograniczenie, zawieszenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, prawa rodziców w szkole.
Władza rodzicielska i opieka prawna
przysługuje obojgu rodzicom (naturalnym i adopcyjnym)-pełnoletnim i nieubezwłasnowolnionym
jest autonomiczna
ma większy zakres niż opiekuna prawnego
opieka prawna nigdy nie jest autonomiczna, przynajmniej raz w roku opiekun musi składać sprawozdanie z opieki nad dziećmi; opiekun przysługuje osobom do 18 r. ż.
władza rodzicielska przysługuje matce od urodzenia dziecka; dla dziecka poczętego (jeszcze nie narodzonego) można ustalić kuratora, np. w sprawach spadkowych
jeśli dziecko rodzi się w małżeństwie istnieje domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki dziecko do pełnoletniości pozostaje pod władzą rodzicielską
o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie, w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy
w przypadku separacji lub rozwodu sąd może ograniczyć władzę drugiego z rodziców
prawa i obowiązki wynikające z władzy rodzicielskiej (każde prawo sprzężone jest z obowiązkiem):
troszczenie się o fizyczny i duchowy dziecka
przygotowanie dziecka do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień
piecza nad dzieckiem = dbanie o nie
piecza nad majątkiem dziecka = sprawowanie z należytą starannością zarządu nad majątkiem dziecka; zarząd nie obejmuje zarobku dziecka ani przedmiotów oddanych mu do swobodnego użytku
po ustaniu zarządu rodzicie obowiązani są oddać dziecku lub jego przedstawicielowi ustawowemu zarządzany przez nich majątek. Na żądanie dziecka musza złożyć rachunek z zarządu
reprezentowanie ustawowe dziecka
wraz z dorastaniem dziecka kurczy się zakres praw rodziców 16-latek, bez zgody rodziców, ma prawo do:
podjęcia pracy; [ między 13 a 16 r. ż. może pracować w 4 sektorach: reklamy, sportu, kultury,?, za zgodą przedstawiciela ustawowego, poradni psych. I dyrektora szkoły]
nie zgodzenia się na umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym
nie zgodzić się na przeszczep, pobranie organów
nie zgodzić się na operację związaną z ryzykiem
oddania szpiku
od 13 r. ż. dziewczyna musi wyrazić pisemną zgodę na przerwanie ciąży
zasada autonomii rodziny- ingerować może tylko sąd, wtedy, gdy istnieje zagrożenie dobra dziecka. Sprawy takie toczą się z urzędu; każdy może je zgłosić
3 możliwości ingerencji sądu w życie rodziny (cel to zawsze dobro dziecka):


(…)

… o zasięgu europejskim lub globalnym
Status prawny rodzica określają również inne akty prawne o zasięgu europejskim lub globalnym. Polska z racji swych związków z Wspólnotą Europejską i przynależności do ONZ honoruje m.in. : Powszechną Deklarację Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 roku,
Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 4 listopada 1950 roku,
Deklarację Praw Dziecka ONZ…
… i nauczycieli. Służą temu również zapisy o tak zwanych radach szkół, rozwiązujących sprawy wewnętrzne, zabiegających o porozumienie pomiędzy członkami szkolnej społeczności. Ustawa dopuszcza też możliwość powoływania w szkołach reprezentacji ogółu rodziców (rad rodziców). Przez swoje uprawnienia organa tego rodzaju mogą wywierać istotny, realny wpływ na szkolną rzeczywistość, także w odniesieniu do procesu…

może to być jakakolwiek ingerencja sądu, np. zgoda na transfuzję krwi wbrew woli rodziców
zobowiązanie rodziców lub dziecka do wykonywania jakichś obowiązków, wydanie zakazów, nakazów, poleceń ; można ustalić kuratora, który będzie sprawdzał czy te nakazy są przestrzegane
określenie spraw, których rodzice nie mogą wykonywać bez konsultacji sądu
nałożenie takich ograniczeń jak na opiekuna prawnego (np. rokroczne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz