Racja stanu - strona 6

Decyzje polityczna i procesy decyzyjne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prof. dr hab. Roman Bcker
 • Podstawy teorii polityki
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2023

polityków potrzeby wynikające z racji stanu przypadkowe sytuacje, związane w szczególności z tak zwanymi...

Nowożytność- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Mieczysław Władysław Omyła
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 714

. Machviavelli wprowadził termin : racja stanu czyli interes państwa Makiawelizm- pogląd, że cel uświęca środki...

Republika, liberalizm, indywidualizm- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Mieczysław Władysław Omyła
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 497

i porządku Racja stanu i mąż stanu ponad moralnością ludzi Trzeba być lisem i lwem „Książę” - podręcznik...

Motywy integracji europejskiej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Jakub Walczyk
 • System prawa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1078

: - interes narodowy/racja stanu; - interes jednostkowy/osobisty - dominacja Etapy integracji europejskiej...

Epoka i jej konflikty ideowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 602

dyskusji politycznej - absolutyzm władzy państwowej, racja stanu, suwerenność parlamentu, prawo natury...

Dyplomacja wielostronna - definicja

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Dariusz Popławski
 • Protokół dyplomatyczny
Pobrań: 441
Wyświetleń: 4018

dyplomatycznych. Wszystkie one bowiem stanowią jedynie różne instrumenty spełniania się racji stanu podmiotów...