Racja stanu - strona 5

Konflikty ideowe wieku XVII

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 735

politycznej - absolutyzm władzy państwowej - prawo natury - racja stanu - suwerenność parlamentu (funkcje...

Rewolucja Francuska - Monteskiusz

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 805

do poświęcenia się na rzecz dobra publicznego - pojęcie rewolucyjnej racji stanu- co jest dobre a co złe...

Administracja Prus-Niemiec - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Dariusz Szpoper
 • Historia administracji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 973

wybory NSDAP Król pruski - władza absolutna, nieograniczona- pierwszy sługa narodu. Rządy z racji stanu...

Wykład - wokół genezy nowożytności

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Przemysław Artemiuk
 • Apologia i dziennikarstwo
Pobrań: 133
Wyświetleń: 756

, a nie legitymizującą. Teraz leży to w gestii racji stanu, monarcha jet sługą państwa, a nie Boga. Oświecenie...

Naród, mniejszości narodowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Europeistyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 833

w działania polityczne jest konieczne. Na tym opiera się racja stanu. Grupy etniczne nie powinny szkodzić...

Doktryny- zagadnienie absolutyzm

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Dariusz Makia
 • Doktryny pedagogiczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1211

, on i tylko on rozstrzyga o tym, co jest racją stanu, a co nie. Celem państwa jest m.in. szczęście poddanych, ale pomyślność...

Radiofonia i telewizja.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 140
Wyświetleń: 777

(sprzeczne z prawem, z polską racją stanu, z moralnością publiczną) - formuły ogólne, ale częściowo...