Absolutyzm Oświecony XVIII wiek - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Absolutyzm Oświecony XVIII wiek - wykład - strona 1 Absolutyzm Oświecony XVIII wiek - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Absolutyzm Oświecony XVIII WIEK Pojawia się jako wynik licznych rewolucji, które doprowadzają do upadku absolutyzm klasyczny. Królowie od tej pory chcą się pomazać jako pierwsi słudzy dążący do zapewnienia szczęścia - czynili wiele reform, jeszcze więcej obiecując. Były to np.
- zmiana administracji centralnej i terytorialnej
- wydanie kodeksów
- wprowadzenie równości ludzi
- wygładzono ostrze feudalizmu. Były też dwa państwa, w których nie było nigdy rewolucji (dopiero Wiosna Ludów). Mimo to: w Austrii Fryderyk II - wykształcony władca wydaje nakazy; jest największym biurokratą XVIII wieku - wszystkim zajmuje się sam.oraz w Prusach funkcjonuje wzorowa administracja bez korupcji
Monarcha jako pierwszy sługa narodu rządzący z racji stanu dla dobra narodu
Administracja centralna
Z Pruskiej Rady Tajnej wyodrębnią się: Tajna Kamera Nadworna zwana od 1713 Generalną Dyrekcją Finansów oraz Urząd Generalnego Komisarza Wojny (od 1713 Generalny Komisariat Wojny). Dodatkowo unifikacja z 1723 stworzyła Generalny Dyrektoriat. Ministerstwem Gabinetowym (sprawy zagraniczne) od 1728 kieruje król.+ ministerstwo sprawiedliwości (powstałe w 1737) zajmujące się sprawami sądowymi. W monarchii habsburskiej w 1527 roku utworzono Radę Tajną (6 członków), Nadworną Izbę Skarbową (zarząd finansów),w 1556 Nadworną Radę Wojenną (zaopatrzenie armii, utrzymanie twierdz), Kancelarię Nadworną
Jednolity zarząd Centralny od 1762 oparty na 6 instytucjach: Zjednoczona Kancelaria Nadworna (sprawy wewnętrzne), Kancelaria Stanu (sprawy zagraniczne), Nadworna Izba Skarbowa (finanse), Nadworna Rada Wojenna (wojsko), Nadworna Izba Obrachunkowa i Najwyższa Izba Sprawiedliwości
W Rosji reformę administracji centralnej przeprowadził Piotr I - w 1711 utworzono Senat Rządzący, zniesiono prikazy, a na ich miejscu od 1718-1720 istniały kolegia.
Prikazy - (XV - XVIII wiek) na czele bojar; stąd instytucja dumy bojarskiej (40 osób)
Urzędnicy ministerialni - w Prusach funkcje ministerialne pełnili dyrektorzy Generalnego Dyrektoriatu (1723) i Ministerstwa Gabinetowego. Za Fryderyka II zarząd cywilny i wojskowy skupiony został w gabinecie królewskim. Od połowy XIX wieku wykształci się pozycja premiera.
Administracja terytorialna Prusy podzielone na prowincje na czele z namiestnikami. Obok nich organy zwane rządami krajowymi. W XVII-wiecznym mieście rządzi radca skarbowy.
W XVII wieku w Brandenburgii wprowadzono podział na powiaty pod przewodnictwem landrata. Fryderyk Wilhelm I w latach 1713-1723 podzielił Prusy na okręgi zwane departamentami kamer - władza należała do organów kolegialnych zwanych kamerami wojny i domen. Najniższą jednostką był powiat pod przewodnictwem landrata. Miasta królewskie podlegały radcom skarbowym.


(…)

… Obrachunkowa i Najwyższa Izba Sprawiedliwości
W Rosji reformę administracji centralnej przeprowadził Piotr I - w 1711 utworzono Senat Rządzący, zniesiono prikazy, a na ich miejscu od 1718-1720 istniały kolegia.
Prikazy - (XV - XVIII wiek) na czele bojar; stąd instytucja dumy bojarskiej (40 osób)
Urzędnicy ministerialni - w Prusach funkcje ministerialne pełnili dyrektorzy Generalnego Dyrektoriatu (1723…
… landrata. Fryderyk Wilhelm I w latach 1713-1723 podzielił Prusy na okręgi zwane departamentami kamer - władza należała do organów kolegialnych zwanych kamerami wojny i domen. Najniższą jednostką był powiat pod przewodnictwem landrata. Miasta królewskie podlegały radcom skarbowym.
U austriackich Habsburgów podzielono państwo na gubernie, starostwa krajowe ze starostami na czele, cyrkule ze starostami…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz