Rewolucja Francuska - Monteskiusz

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rewolucja Francuska - Monteskiusz - strona 1 Rewolucja Francuska - Monteskiusz - strona 2

Fragment notatki:

REWOLUCJA FRANCUSKA - nie ma jednej doktryny Rewolucji Francuskiej, wszystkich rewolucjonistów łączyło jednak to, że występowali przeciw klasycznemu
absolutyzmowi, który wskazuje na boskie pochodzenie monarchy. Pierwszy okres (do 1792) - większy wpływ Monteskiusza i Locke'a - "Zasady roku 1789" - tak nazywa się tę doktrynę
- antyabsolutystyczna
- stan trzeci to "naród francuski"
- Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela (1789) - odpowiednik amerykańskiej Deklaracji Niepodległości
- "wyznanie wiary" rewolucjonistów, myśl Locke'a, Monteskiusza, Rousseau
- wolność,
- równość Locke, Rousseau- tak, Monteskiusz-nie)
- nietykalność własność - jest "święta i nienaruszalna" (Locke)
- suwerenność ludu (Rousseau)
- prawo to wyraz woli powszechnej (Rousseau)
- trójpodział władzy ( Monteskiusz-tak, Rousseau-nie)
- nie znosiła ona jednak poddaństwa Murzynów we francuskich koloniach (nie wszyscy ludzie wchodzący w skład państwa
francuskiego byli wolni i równi wobec prawa)
- cenzus majątkowy
- założenia te legły u podstaw francuskiej Konstytucji (03.09.1791)
- idea monarchii ograniczonej, demokracja parlamentarna, 20% społeczeństwa ma prawa wyborcze
- ustrój ten bardzo przypomina system angielskim, tyle że utworzony jednym aktem prawnym Drugi okres (po 1792) - większy wpływ Rousseau - Francja staje się republiką - obóz rewolucjonistów zradykalizował się w wyniku wpływu drobnomieszczaństwa reprezentowanego
przez Jakobinów (Maksymilian Robespierre)
- w wyborach powszechnych wybrany miał być Konwent
- Jakobini opracowali własną Konstytucję 1793
- nie ma wolności i świętej, nienaruszalnej własności (po prostu instytucja prawa pozytywnego)
- równość, bezpieczeństwo, prawo oporu przeciw uciskowi
- interes grupowy nie może zdystansować interesu publicznego
- jeden obywatel nie może być w stanie przekupić drugiego
- ten, kto nie jest w stanie zapracować na swoje utrzymanie w wyniku choroby, sytuacji osobistej, ma do państwo
roszczenie o zapewnienie minimum egzystencji (typowo lewicowy postulat)
- religia obywatelska (nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem, Rousseau - związanie obywatela z państwem)
- kult narodu (naród polityczny) - własny kalendarz, kult cnót obywatelskich
- jednostka ma być gotowa do poświęcenia się na rzecz dobra publicznego
- pojęcie rewolucyjnej racji stanu- co jest dobre a co złe dla narodu francuskiego
- w praktyce Jakobini stosowali terror przeciw wszystkim - wrogom rewolucji, wrogom zewnętrznym i wewnętrznym, używając go
jako narzędzia rozrywki politycznej


(…)

… niego, przyczyna wszelkich zjawisk politycznych
- propagował równość ekonomiczną
- domagał się uspołecznienia wszystkich form własności oraz zalecał produkcję zbiorową
- postulował za demokracją i równością mężczyzn i kobiet, propagował ideę komun
Bonapartyzm
- nowa ideologia polityczna, choć bynajmniej nie przeciwstawna ideologii rewolucji mieszczańskiej
- Bonaparte głosił się „wykonawcą testamentu wielkiej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz