Doktryny-zagadnienie rewolucja francuska

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Doktryny-zagadnienie rewolucja francuska - strona 1 Doktryny-zagadnienie rewolucja francuska - strona 2

Fragment notatki:

25. REWOLUCJA FRANCUSKA
Emmanuel J. Sieyes Kim jest stan trzeci?, żyronda - naród istnieje przed prawem, jego wola jest zawsze legalna, w jego skład nie wchodzą pasożytnicze elementy w jakikolwiek sposób uprzywilejowane; Deklaracja praw człowieka i obywatela 26 VIII 1789 r. oparta na amerykańskiej, poglądach Montesquieu, Rousseau, ludzie rodzą się i są wolni i równi wobec prawa, podstawą różnic może być tylko dobro powszechne; naturalnym przywilejem jest też własność, bezpieczeństwo i opór przeciwko uciskowi; nikt nie może wykonywać władzy nie pochodzącej od ludu; ma charakter mieszczański, wprowadzono cenzus (podział na czynnych i biernych obywateli), nie zniesiono ciężarów feudalnych i monarchii; jakobini - J. H. Hebert (lewica) radykalna kontrrewolucja, wojna ludowa aż do zwycięstwa, G. J. Danton (prawica) ograniczenie terroru i rokowania pokojowe, J. P. Marat, M. Robespierre, A. Saint-Just (centrum); opierali się na krytyce konstytucji z 1791 r. żądali faktycznej realizacji haseł wolności, równości, bezpieczeństwa, gwarancji społecznych i prawa do oporu; własność jest instytucją społeczną, regulowaną przez państwo, ograniczona jest prawem drugiego człowieka; chcieli upowszechnienia własności przez ograniczenie wielkich fortun, obywatelem jest ten, kto nie posiada więcej dóbr niż mu ustawy pozwalają; państwo jest zobowiązane zapewnić utrzymanie wszystkim swoim członkom; niezbędnym atrybutem suwerenności ludu jest zgromadzenie, popierali terror rewolucyjny „przeciwko tyranii” i anarchii; Gracchus Babeuf - współpracownik Filipa Buonarottiego, założyciela Sprzysiężenia Równych; istnienie klas jest motorem zjawisk społecznych, własność prywatna powstała w wyniku przywłaszczenia wspólnej; stanem pierwotnym był komunizm, wolność polityczna jest bezwartościowa bez równości ekonomicznej; nie chciał powrotu do pierwotnych form, proponował uspołecznienie wszelkiej własności i produkcję zbiorową, wbrew Rousseau uważał że postęp technologiczny jest pozytywny, pozwoli małym wkładem pracy powszechnej osiągnąć potrzebne rezultaty; zapewni to także udział kobiet w życiu politycznym; domagał się podziału ziemi na równe działki, wprowadzenia opartych na równości komun; uważał że rewolucja jest otwartą wojną klasową; bonapartyzm - Napoleon uważał się za wykonawcę testamentu rewolucji, swoją władzę wywodził z woli narodu, doktryna plebiscytarnej dyktatury szefa narodu, jednostka powołana przez lud uosabia ten lud, odrzucał ideę parlamentaryzmu, rząd jest centrum społeczeństwa, inne instytucje są podporządkowane jemu, wyzwalając rewolucję z radykalizmu społecznego zachował jej zdobycze dla burżuazji.
Edmund Burke i jego argumenty przeciw rewolucji francuskiej.
Rewolucja to „nienaturalne” zerwanie ciągłości procesu dziejowego, oznacza śmierć społeczeństwa


(…)

Ludwika XVI przez spontaniczną akcję ludową, kiedy burżuazja wprowadziła na ulice wojsko i dokonała masowej rzezi mieszkańców Paryża. Hasło detronizacji króla i ustanowienia republiki stało się powszechne wśród dołów mieszczaństwa po zdradzie króla, który sprowadził na kraj stan wojny z Austrią. Wydarzeniem wielkiej wagi stało się w 1792 r. zdobycie przez lud paryski, zrozpaczony klęskami wojennymi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz