Radiofonia i telewizja - ogólne zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Radiofonia i telewizja - ogólne zagadnienia - strona 1 Radiofonia i telewizja - ogólne zagadnienia - strona 2

Fragment notatki:


RADIOFONIA I TELEWIZJA media elektroniczne - odrębności w stosunku do innych środków masowego przekazu: z uwagi na wymagania techniczne i konieczność zachowania „porządku w eterze” przekaz radiowy i telewizyjny musi być poddany ścisłym regułom dot. częstotliwości i zasięgu nadawania ;
w znacznie większym stopniu oddziaływuje na odbiorcę niż słowo drukowane ;
wymaga dużych środków finansowych , co ogranicza liczbę potencjalnych nadawców;
po 1989 r. wiele sporów o kształt radiofonii i telewizji, głównie z powodu uwarunkowań historycznych z okresu PRL, kiedy to telewizja i radio były pod całkowitym monopolem państwa i wykorzystywane do doraźnych celów politycznych. W 1992 r. ustawa o radiofonii i telewizji i zmiany w uregulowaniach konstytucyjnych i oparcie nowego kształtu RiTV na 4 zasadach : zniesienie cenzury (art. 54 ust. 1); demonopolizacja - możliwość powstawania nadawców komercyjnych, ale pod warunkiem uzyskania koncesji; zmiana charakteru stacji państwowych - przekształcanie w nadawców publicznych, organizacyjnie i politycznie odseparowanych od rządu; utworzenie organu konstytucyjnego KRRiTV ; Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji organ konstytucyjny poza schematem trójpodziału władz, pomiędzy legislatywą a egzekutywą ; skład: 4 ( sejm ), 2 ( senat ), 3 ( prezydent ) spośród osób wyróżniających się wiedzą i doświadczeniem w zakresie środków masowego przekazu na 6 lat , ale co 2 lata powoływana 1/3 składu , bez możliwości reelekcji . nie może być posłem, senatorem , należeć do partii i związku zawodowego , ani prowadzić działalności nie dającej się pogodzić z godnością urzędu ; odwołanie poszczególnych członków tylko gdy: zrzeknie się urzędu; choroba trwałe uniemożliwiająca sprawowanie funkcji; prawomocny wyrok karny za umyślne ; naruszenie przepisów ustawy stwierdzone przez TS ; odwołanie całej rady gdy sejm i senat odrzuci sprawozdanie z rocznej działalności , a prezydent potwierdzi wygaśnięcie kadencji ( bezczynność nie wymaga kontrasygnaty ); przewodniczący - powoływany przez radę spośród swojego grona, a odwołanie tylko przez radę większością 2/3 → uchwała TK - przewodniczący jest zarazem jednoosobowym organem władzy państwowej i w tym charakterze wydaje min. decyzje adm.; zadania rady → art. 213 ust. 1 - stoi na straży wolności słowa, praw do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji , a w uRT obowiązek ochrony samodzielności nadawców oraz otwartego i pluralistycznego charakteru RiTV ; kompetencje rady to w szczególności: projektowanie w porozumieniu z premierem

(…)

… charakteru RiTV;
kompetencje rady to w szczególności:
projektowanie w porozumieniu z premierem kierunków polityki państwa w dziedzinie RiTV;
powoływanie składu rad nadzorczych w spółkach publicznych RiTV;
udzielanie i cofanie koncesji;
sprawowanie kontroli działalności nadawców (TK - to nie może być cenzura prewencyjna);
określanie w granicach upoważnienia ustawowego warunków prowadzenia działalności przez nadawców;
określanie opłat abonamentowych;
może wydawać rozporządzenia (art. 213 ust. 2), a w sprawach indywidualnych uchwały;
Publiczna Radiofonia i Telewizja
działa w formie jednoosobowych spółek SP → Telewizja Polska SA (w skład też rozgłośnie regionalne), Polskie Radio SA, na szczeblu regionalny rozgłośnie radiofonii regionalnej;
do organizacji i działalności stosuje się odpowiednio przepisy KSH…
… kc i kk, głównie dot. ochrony dóbr osobistych;

… reprezentuje ugrupowania);
Niezależność Programowa - nie jest wartością absolutną, a uRT nakłada na nadawców szereg obowiązków:
negatywnych - zakaz rozpowszechniania pewnych treści (sprzeczne z prawem, z polską racją stanu, z moralnością publiczną) - formuły ogólne, ale częściowo doprecyzowane min. w art. 31 ust. 3 K. i art. 10 ust. 2 EKPCz;
pozytywnych - wymóg poszanowania uczuć religijnych, respektowanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz