Ideologia polityczno-prawna starożytnego Rzymu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1288
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ideologia polityczno-prawna starożytnego Rzymu - strona 1 Ideologia polityczno-prawna starożytnego Rzymu - strona 2 Ideologia polityczno-prawna starożytnego Rzymu - strona 3

Fragment notatki:

IDEOLOGIA POLITYCZNO-PRAWNA RZYMU STAROŻYTNEGO Wprowadzenie W dziedzinie teorii państwa i prawa Rzymianie nie dorównywali osiągnięciom Greków, ale przewyższali ich w praktycznej aktywności państwowotwórczej
2w p.n.e. podział elity politycznej na optymatów (reprezentujących interesy arystokracji senatorskiej) oraz popularów (program poprawy położenia warstw średnich)
Greckiej refleksji intelektualnej przeciwstawiał Katon Starszy rzymską koncepcję cnoty, która znajduje oparcie w godności i męstwie obywateli Doktryna Polibiusza (200-118r. p.n.e.)
Każde państwo przechodzi przez fazę wzrostu, rozkwitu, upadku (monarchia- tyrania- arystokracja- oligarchia-demokracja- anarchia- monarchia)
Najlepszy ustrój mieszany- monarchia+ arystokracja+ demokracja
Idea rzymskiego uniwersalizmu politycznego
Moralność oraz sprawiedliwość wynikają ze zbiorowej akceptacji lub negacji zachowań, które uważane są za korzystne lub szkodliwe dla tejże grupy Myśl polityczno-prawna M.T. Cycerona Państwo - z rodzin, które tworzą kolejna szczeble uspołecznienia, ponad nim ludzkość
Państwo - „rzecz ludu (res populi). Lud zaś - to bynajmniej nie każde zbiorowisko ludzi skupionych dowolnym sposobem, lecz wielka ich gromada, zespolona przez uznanie tego samego prawa i przez pożytek wynikający ze wspólnego bytowania
Ideałem ustrojowym państwo rzymskie - cechą dawnej republiki troska o zachowanie obyczajów oraz instytucji ustrojowych wypracowanych przez przodków
Dopuszczał jednoosobowego naczelnika państwa, który byłby wyposażony w specjalne uprawnienia
Przywództwo ludzi zacnych - model zgody czołowych klas społecznych - stanu senatorskiego i ekwitów
Prawo natury to zasady rozumu tkwiące w umysłach wszystkich ludzi; „Nie z edyktu pretora (…) ani z ustawy dwunastu tablic (…), ale ze źródeł najgłębszej filozofii czerpać trzeba naukę prawa”
Podstawowym nakazem obywatela wypełnianie obowiązków wypływających z natury
Uzasadnienie wojen sprawiedliwych (prowadzonych dla obrony kraju) oraz niesprawiedliwych (agresywnych), jak również postulat humanitarnego traktowania niewolników Idee polityczne pryncypatu Publiusz Wergiliusz Maro - wzywa Rzymian do rozciągnięcia swojego panowania nad całym światem - łaskawe traktowania poddających się Rzymowi a niszczenie przeciwstawiających się
Podbój i tworzenie państwa uniwersalnego zasadniczą przesłanką rzymskiej racji stanu, jednakże jej celem ostatecznym jest pokój rzymski (pax Romanae)
Ideał obywatelski - bohaterstwo, patriotyzm, wysoka wartość moralna obywateli
Kwintus Horacjusz Flakkus
Gloryfikuje cnoty obywatelskie dawnych Rzymian i wskazuje je jako wzór do naśladowania dla obecnego pokolenia


(…)

republikę rzymską oraz naturalną wolność ludów germańskich
Gajusz Swetoniusz Trankwillus - głosił chwałę imperium rzymskiego
Stoicyzm rzymski
Lucjusz Anneusz Seneka
Świat stworzony został przez Boga bądź też wyższą inteligencję. W związku z tym ma on swój cel i tworzy harmonijna całość, w której wszystkie zjawiska podporządkowane są prawom Opatrzności
Prawa boskie utożsamiał z prawami natury; cnota…
… ponad dobrem jednostek
Uznanie demokracji i monarchii, potępienie despotyzmu
Naczelną zasadą stoicyzmu rzymskiego jest kosmopolityzm oraz dwojakie pojęcie ojczyzny - tej, z którą połączeni jesteśmy przez fakt urodzenia oraz ojczyzny stanowiącej mistyczny związek bogów i ludzi. Doktrynę tę cechuje podkreślenie równości wszystkich ludzi, włączając w to niewolników, szacunek do pracy oraz humanistyczne podejście…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz