Równanie różniczkowe cząstkowe

Stabilność, ruch chaotyczny

  • Politechnika Gdańska
  • Równania różniczkowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 728

odwrotnych. Równania różniczkowe cząstkowe (1) gdzie (2) (3) Stabilność (statyczność) Przykład: zegar...

Wektor przemieszczenia - opracowanie

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 868

różniczkowych cząstkowych wzg. 3 nieznanych funkcji przemieszczeń rozwiązanie ma postać : - całka ogólna układu...

Model dynamiczny-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Modelowanie i symulacja systemów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 938

różniczkowych cząstkowych,  rozwiązywanie pewnych klas równań całkowych czy też różniczkowo-całkowych...

Pytania na egzamin - Równania Maxwella

  • Uniwersytet Szczeciński
  • prof. dr hab. inż. Ryszard Pałka
  • Elektromechaniczne systemy napędowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1253

problem w obszarze Ω opisany równaniem różniczkowym cząstkowym z odpowiednimi warunkami brzegowymi...