Różnice kursowe - strona 7

Kredyty bankowe - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 679

opłaty pocztowe i inne opłaty manipulacyjne Opłaty i prowizje i różnice kursowe (dodatnie i ujemne...

Wykład - Sprawozdawczość finansowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Kumor
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1260

od kredytu długoterminowego OGÓLNIE: nierozliczone koszty finansowe Różnice kursowe powstałe w związku...

Rachunkowość finansowa- wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Wanda Maruszewska
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1246

GBP * 5,600 zł/GBP = 26 320 zł 3. Ujęcie dodatniej różnicy kursowej na rozrachunkach 69 600 – 66 479...

Aktywa trwałe - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 833

. Zarówno cenę nabycia jak i koszt wytworzenia korygują różnice kursowe. Zasady wyceny początkowej środków...

Nieruchomosci inwestycyjne

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Sylwia Silska-Gembka
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 966

: …………………………………………………………………..……………………………………… (np., związane z powstającym obiektem odsetki od różnego rodzaju zobowiązań , różnice kursowe...

Zadanie domowe - ćwiczenia 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr inż. Aleksandra Sulik-Górecka
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 315
Wyświetleń: 847

Straty z tytułu zbycia inwestycji Ujemny wynik aktualizacji inwestycji Ujemne różnice kursowe składników...

Teoria popytu pieniądza- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 42
Wyświetleń: 539

w celach spekulacyjnych. Jeśli ktoś chce osiągnąć zyski na różnicach kursowych obligacji musi mieć wolne...