Różnice kursowe

note /search

Różnice kursowe

  • Uniwersytet Gdański
  • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1239

*Różnice kursowe - powstają na skutek wahań kursów-kupna sprzedaży waluty krajowej w stosunku...

Przychody i koszty finansowe

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 70
Wyświetleń: 931

dywidendy od akcji obcych, -przychody z udziałów w innych jednostkach, -dostatnie różnice kursowe składników...

Rodzaje funduszy-opracowanie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Finanse publiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 679

żadnych dochodów. Wszystkie osiągnięte dochody (z dywidend, oprocentowania, zyski z różnic kursowych...

Rachunkowość finansowa 4

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 756

zaciągniętych w celu ich sfinansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszone o koszty z tego tytułu...