Rachunkowość finansowa 4

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość finansowa 4 - strona 1 Rachunkowość finansowa 4 - strona 2 Rachunkowość finansowa 4 - strona 3

Fragment notatki:

Cena nabycia lub koszt wytworzenia środków trwałych zawierają:
koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszone o koszty z tego tytułu.
Rachunkowość prowadzi się w walucie danego kraju.
Przykład:
W przypadku zakupu za granicą surowców o wartości 10 000 euro płatnych w późniejszym terminie, należy określić wartość tego zobowiązania.
Przy kursie na dzień zakupu 4 zł za 1 euro wartość zobowiązania wyniesie:
10 000 x 4,00 = 40 000 zł
Przy kursie na dzień zapłaty 3,8zł/euro wartość zobowiązania wyniesie:
10 000 x 3,8 = 38 000 zł
Na kontach księguje się:
Rachunek bankowy
Dt Ct
38 000
Zobowiązania
Dt Ct
38 000
2 000
40 000
Powstała na dzień zapłaty różnica jest korzystna - tutaj jest przychodem.
Różnice kursowe mogą być dwojakiego rodzaju:
tzw. dodatnie - korzystne, stanowią przychód,
tzw. ujemne - niekorzystne, stanowią koszt.
Kierunku zmian kursu (różnica dodatnia, różnica ujemna) nie wolno wiązać ze spadkiem lub wzrostem kursu, a z korzyścią lub niekorzyścią z tym związanymi.
Dla sprzedaży za granicę zapis byłby następujący:
Należności
Dt Ct
40 000 38 000
Rachunek bankowy
Dt Ct
38 000
2 000
W tym przypadku różnica jest niekorzystna - generuje koszt.
Kurs sprzedaży - stosowany do zobowiązań - cena, po której sprzedaje bank daną walutę.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz