Różnice kursowe - strona 6

Rachunek przepływu pieniądza

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 28
Wyświetleń: 686

) z tyt różnic kursowych - (+/-) Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) - Zysk (strata) z dział...

Koszty i straty - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Ewa Łuczak
 • Analiza finansowa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

wart.inwest.,nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi. STRATY: zmniejszenie korzyści ekonom.niektórych...

Pasywa - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Ewa Łuczak
 • Analiza finansowa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 658

przykładowo naliczymy: a)odsetki od udz.pożyczek; b)dodatnie różnice kursowe od należ.w walucie obej.; c...

Koszty pracy w rachunkowości- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Maćkowiak
 • Koszty pracy w rachunkowości
Pobrań: 609
Wyświetleń: 1624

składników majątku jednostki dodatnie różnice kursowe rozliczenie pobranych zaliczek spłaty należności...

Finanse-część 2

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 7
Wyświetleń: 819

, odłożone podatki dochodowe, straty i zyski z różnic kursowych, zmiany stanu należności, zobowiązań, zapasów...