Koszty pracy w rachunkowości- wykład 3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 826
Wyświetleń: 1883
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koszty pracy w rachunkowości- wykład 3 - strona 1 Koszty pracy w rachunkowości- wykład 3 - strona 2 Koszty pracy w rachunkowości- wykład 3 - strona 3

Fragment notatki:

Koszty pracy w rachunkowości dr Ewa Maćkowiak Wykład 3
Głównymi kontami bilansowymi są:
231 - rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
234 - inne rozrachunki z pracownikami
229 - inne rozrachunki publicznoprawne
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
Dt
Ct
Wypłaty pieniężne
Wydanie deputatów
Wypłaty zaliczek na poczet przyszłych wypłat
Składki ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
Zaliczki na podatek dochodowy
Inne potrącenia dokonywane na liście płac
Wynagrodzenie brutto ujęte w liście płac,
Roszczenia skierowane na drogę sądową,
Ujęte w listach płac zasiłki rodzinne
Odpisane należności przedawnione i odpisane Inne rozrachunki z pracownikami
Dt
Ct
wypłacone zaliczki do rozliczenia
wypłacone pracownikom pożyczki
odpłatne przekazanie składników majątku jednostki
dodatnie różnice kursowe
rozliczenie pobranych zaliczek
spłaty należności i niewydatkowanych zaliczek
zobowiązania wobec pracowników różnych tytułów (ekwiwalenty za odzież roboczą)
ujemne różnice kursowe
Inne rozrachunki publicznoprawne
Dt
Ct
spłata zobowiązań
naliczone w listach płac zasiłki rodzinne
wypłata listy ZUS (np. urlopy macierzyńskie)
zmniejszenie naliczonych składek
naliczenie składek z tytułu ZUS, odpisu na ZFŚS, Fundusz Pracy I FGŚS
naliczenie zobowiązań z tytułu opłat na PFRON
zwroty środków pieniężnych przez ZUS
„WYNAGRODZENIA BRUTTO”
Wynagrodzenia brutto obciążające koszty działalności operacyjnej
Rozrachunki z tytułu
wynagrodzeń Wynagrodzenia
2. Wynagrodzenia brutto finansowe z zysku do podziału
Rozrachunki z tytułu Rozliczenie
wynagrodzeń wyniku finansowego
3. Wynagrodzenia brutto finansowe z funduszy specjalnych
Rozrachunki z tytułu


(…)


Większość konsultantów pobiera opłatę stanowiącą procent oferowanej dla danego stanowiska pracy pensji podstawowej rocznej - zwykle 15 - 20% „Łowcy głów” pobierają wyższą opłatę, sięgającą od 30% do 50% pensji kandydata w pierwszym roku pracy
„Specjalne wydarzenia”
Zaaranżowanie sytuacji, w której nowo powstała firma lub firma wchodząca na rynek przyciąganie potencjalnych kandydatów na pracowników.
Rekrutacja w szkołach
Firmy sponsorują wybrane typy szkół, w zamian, za co mają łatwiejszy dostęp do absolwentów.
Praktyki wakacyjne
Rekrutowanie pracowników z pośród praktykantów i młodych ludzi zatrudnionych czasowo przez okres wakacji.
Urzędy pracy
Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:
„Pośrednictwo pracy dla bezrobotnych…
… zaliczek na wynagrodzenia
Rozliczenia z tytułu
Kasa/rachunek wynagrodzeń
2. Wydanie świadczeń w naturze zaliczanych do wynagrodzeń materiały/towary/ Rozrachunki z tytułu
wyroby gotowe wynagrodzeń VAT należny
2. Podróże służbowe zaliczka na podróż służbową Kasa/rachunek bieżący Inne rozrach. z pracownikami
2. Podróże służbowe rozliczenie pracowników z tytułu pobranych zaliczek
Inne rozrachunki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz