Obszary problemowe rachunkowości - omówienie (sem II)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obszary problemowe rachunkowości - omówienie (sem II) - strona 1 Obszary problemowe rachunkowości - omówienie (sem II) - strona 2

Fragment notatki:

Obszary problemowe rachunkowości, rozrachunki.
Rozrachunki - powstają w efekcie powiązań finansowych jednostki z innymi podmiotami jeśli zostanie przesunięty termin zapłaty.
Rozrachunki muszą spełniać poniższe warunki:
znane są strony rozrachunków
znana jest i akceptowana przez strony kwota
znany jest termin płatności
Do ewidencji rozrachunków służą konta zespołu z „rozrachunki i rozliczenia”
ROZRACHUNKI Z dostawcami i odbiorcami Publiczno prawne - z tyt. VAT, ZUS, z budżetem, pozostałe
Z pracownikami - z tyt. Wynagrodzeń, inne rozr
- pozostałe rozrachunki
Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami - oznaczają należności i zobowiązania z tytułu otrzymania i wykonania dostaw, wyrobów, towarów, materiałów oraz robót i usług.
Ewidencja przebiega na:
- koncie „rozrachunki z Dos i odb” lub „ rozr z tyt. Dostaw i usług”
Składniki obowiązujące pracownika są mu potrącane od wynagrodzeń - nie są latem kosztem dla pracodawcy, ale pracodawca jest zobowiązany Ne naliczyć i odprowadzić [jest płatnikiem]
składki obowiązujące pracodawcę - stanową dla niego koszt.
Inne rozrachunki publiczno prawne - obejmują rozrachunki z pozostałych tytułów na rzecz budżetu państwa, budżetów gmin.
- z tyt. Podatku dochodowego od os. Prawnych i fizycznych - płac skarbowych, akcyzy, cła, podatków lokalnych i otrzymanych dotacji.
Ewidencja rozrachunków publicznoprawnych: stosowane są różne rozwiązania. Obok kart do rozliczeń VAT [które funkcjonują zawsze] mogą to być:
- konta np. wyróżnione podmiotowo [np. rozrachunki z ZUS]
- konta np. wyróżnione przedmiotowo [rozr. Z tyt. Składek ZUS]
Rozrachunki z tyt. Wynagrodzeń
Wynagrodzenie - świadczenie pieniężne za wykonaną pracę, lub za czas zatrudniania. Najważniejszy dokument dotyczący rozliczenia i naliczenia wynagrodzenia, to LISTA PŁAC
Potrącenia od wynagrodzeń
Obowiązkowe: - publiczno prawne - składki ZUS, składki na Ub Społ, zaliczna na podatek dochodowy od wynagrodzen- inne - alimenty, kary, mandaty
Dobrowolne - ubezpieczenia grupowe.
Pozostałe rozrachunki - to rozr. Z tytułu dywidend
ubezp. Majątkowych
należnych wpłat na poczet kapitału
z bankiem - związane z błędami z wyciągach bankowych
potrąceń od wynagrodzeń na związki zawodowe, kasę zapomogowo - podatkową
leasingu finansowego.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz