Rozrachunki. Funkcjonowanie konta rozrachunków

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1925
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozrachunki. Funkcjonowanie konta rozrachunków - strona 1 Rozrachunki. Funkcjonowanie konta rozrachunków - strona 2 Rozrachunki. Funkcjonowanie konta rozrachunków - strona 3

Fragment notatki:


Rozrachunki. Są to należności i zobowiązania, których kwota, termin i miejsce płatności są akceptowane przez obydwie strony.
Funkcjonowanie konta rozrachunków: Rozrachunki= Należności +Zobowiązania
Aktywno - pasywne
Rodzaje kont rozrachunków: Rozrachunki z odbiorcami Rozrachunki z dostawcami Rozrachunki z tytułu VAT
Rozrachunki publiczno-prawne Urząd Skarbowy
Rozrachunki publiczno-prawne ZUS
Inne rozrachunki publiczno-prawne (np. Urząd Celny)
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
Inne rozrachunki z pracownikami
Pozostałe rozrachunki
Rozrachunki z pracownikami: Wynagrodzenia- są to świadczenia pieniężne bądź też świadczenia w naturze należne za wykonaną pracę bądź wynikające ze stosunku pracy. Kosztem dla pracodawcy jest wynagrodzenie brutto. Dokumentem na podstawie, którego ustala się wynagrodzenie pracownika jest lista płac.
Lista Płac Wynagrodzenie brutto- potrącenia= wynagrodzenie netto+ zasiłki rodzinne =do wypłaty Składka na ubezpieczenie społeczne: Wynagrodzenie brutto * 18,71%
Składka na ubezpieczenie społeczne
Razem
Pracownik
Pracodawca
Ubezpieczenie emerytalne
19,52%
9,76%
9,76%
Ubezpieczenie rentowe
13%
6,5%
6,5%
Ubezpieczenie chorobowe
2,45%
2,45%
Ubezpieczenie wypadkowe 0,97-3,86%
0,97-3,86%
(1,93%)
18,71
18,19
Zaliczka na podatek dochodowy: (Wynagrodzenie brutto- składka na ubezpieczenia społeczne)*19%
Składka na ubezpieczenie zdrowotne (Wynagrodzenie brutto- składka na ubezpieczenia społeczne)*8,5%
Ewidencja: Wynagrodzenie brutto ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz