Punkt procentowy - strona 11

Przemysł filmowy-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Piotr Gałuszka
 • Ekonomika mediów
Pobrań: 126
Wyświetleń: 742

% w ciągu pierwszych dwóch tygodni od debiutu kinowego, po czym spada o 10 punktów procentowych...

Analiza kosztów własnych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1288

łącznych całkowitych kosztów własnych zmalał bowiem o 1,5 punktu procentowego (ze 106,2 do 104,7...

Ekonomia - polityka fiskalna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Ekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1484

Europejskiej inflacja - średnia stopa inflacji w roku poprzedzającym badanie nie może być wyższa niż 1,5 punktu...

Polityka fiskalna - budżet państwa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ekonomia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1785

Europejskiej inflacja - średnia stopa inflacji w roku poprzedzającym badanie nie może być wyższa niż 1,5 punktu...

Analiza firmy Kopernik

 • dr Justyna Franc-Dąbrowska
 • Analiza finansowa
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1141

aktywów trwałych w stosunku do obrotowych o ponad punkt procentowy. Przedstawiało się to na poziomie 40,72...

Elastyczność - pojęcie i wzory

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Ignacy Chrzanowski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 910

-2P 2 Ep=-1 Ep=0 4 8 quantity ELASTYCZNOŚĆ CENOWA POPYTU: Ep= lub Ep= gdzie: P - procentowa zmiana...