Finanse przedsiębiorstw - pytania kontrolne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1456
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse przedsiębiorstw - pytania kontrolne  - strona 1 Finanse przedsiębiorstw - pytania kontrolne  - strona 2 Finanse przedsiębiorstw - pytania kontrolne  - strona 3

Fragment notatki:

PYTANIA I ZADANIA KONTROLNE
Temat: Analiza koszt - produkcja - zysk
PYTANIA KONTROLNE
Co to jest wykres progu rentowności?
Jakie informacje są potrzebne, aby skonstruować wykres progu rentowności?
Co oznacza pojęcie „próg rentowności”?
Jakie założenia przyjmuje się zwykle przy sporządzaniu wykresu progu rentowności odnośnie do:
„zachowania się” kosztów?
związku pomiędzy ilością produkcji i sprzedaży?
jednostkowej ceny sprzedaży?
W jaki sposób można odczytać wartość oczekiwanego zysku lub straty z wykresu progu rentowności dla określonego poziomu sprzedaży
Co to jest strefa bezpieczeństwa (względna odległość od progu rentowności, współczynnik bezpieczeństwa)?
Jak można skalkulować poziom zysku, znając strefę bezpieczeństwa i jednostkową marżę brutto?
W przypadku progu rentowności:
czemu równają się łączne koszty zmienne?
czemu równają się koszty stałe?
czemu równają się łączne przychody ze sprzedaży?
Jaki jest próg rentowności dla firmy, której koszty są:
wyłącznie stałe?
wyłącznie zmienne?
W jaki sposób i dlaczego zmieni się próg rentowności:
jeżeli jednostkowe koszty zmienne wzrosną?
jeżeli koszty stałe zmniejszą się?
jeżeli przychody ze sprzedaży wzrosną?
jeżeli jednostkowa cena sprzedaży wzrośnie?
jeżeli jednostkowa marża zmniejszy się?
Wymień cztery upraszczające założenia, przyjmowane zwykle w analizie progu rentowności.
ZADANIA
Koszty stałe spółki Biggin SA wynoszą 300 000 zł rocznie. Jednostkowa marża wynosi 10 zł. Jednostkowa cena sprzedaży wynosi 25zł. Czy mógłbyś powiedzieć, jaki jest próg rentowności?
Jeżeli mógłbyś, oszacuj, ile wynosi próg rentowności?
Jeżeli nie mógłbyś, określ, jakich dodatkowych informacji potrzebowałbyś i dlaczego?
Roczne przychody ze sprzedaży wynoszą 840 000zł. Jednostkowe koszty zmienne są na poziomie 10zł. Koszty stałe wynoszą 350 000zł w skali roku. Aktualny wolumen sprzedaży kształtuje się na poziomie 30 000 sztuk.
Opracuj wykres progu rentowności. Jaki jest poziom progu rentowności?
Jak zmieni się próg rentowności, jeżeli (traktując oddzielnie):
koszty stałe zmniejszyły się do 300 000zł rocznie?
jednostkowe koszty zmienne zmniejszyły się do 8zł
jednostkowa cena sprzedaży wzrosła o 5zł?
Jak zmieni się próg rentowności, jeżeli wszystkie trzy zmiany opisane w (a) zdarzą się równocześnie?


(…)

… w sprzedaży
30%
50%
20%
Koszty stałe [zł]
35 000
Ile sztuk poszczególnych wyrobów musi produkować przedsiębiorstwo, aby osiągnąć zysk w wysokości 15 000 zł.
Jak zmieni się próg rentowności, jeżeli przedsiębiorstwo zwiększy o 5 punktów procentowych udział w sprzedaży wyrobu C kosztem wyrobu A.
Przedsiębiorstwo produkuje i sprzedaje na rynku nr I i osiąga zysk. Posiada jednak jeszcze wolne moce produkcyjne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz