Punkt procentowy - strona 12

Makroekonomia - pojęcie bezrobocia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 749

= -β(gYt -gY*) . Odchylenie gYt -gY* nazywane jest luką Okuna. Parametr β informuje o ile punktów...

Operacje rynku

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Piotr Pisarewicz
 • Bankowość
Pobrań: 7
Wyświetleń: 917

pieniężnej w 2003 roku będzie osiągnięcie na koniec 2003 roku inflacji na poziomie 3% +/- 1 punkt procentowy...

POLITYKA EKONOMICZNA zagadnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Grażyna Holik
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1155

wskaźnik wzrostu cen w paostwie członkowskim nie może byd wyższy niż 1,5 punktu procentowego od średniej...

Inflacja i krzywe Phillipsa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Barbara Kieniewicz
 • Makroekonomia
Pobrań: 2044
Wyświetleń: 2639

Fishera - wzrostowi inflacji o 1 pkt procentowy towarzyszy wzrost r o 1 pkt procentowy. Realna r...

Ekonomia - opracowanie zagadnień

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Magdalena Redo
 • Ekonomia
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1239

klientów. Dyskontowa - obowiązuje od stycznia 2010. Punkt procentowy (pp.) - jest bezwzględną różnicą...

Bezrobocie- wykład 9

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Elżbieta Chudzio
 • Makroekonomia
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1806

, a jego faktyczną wielkością. Rozmiary tej luki opisuje prawo Okuna. Prawo to mówi, że dla każdego punktu...