Makroekonomia - pojęcie bezrobocia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia - pojęcie bezrobocia - strona 1 Makroekonomia - pojęcie bezrobocia - strona 2 Makroekonomia - pojęcie bezrobocia - strona 3

Fragment notatki:

Sposoby ograniczenia bezrobocia (1)
 Ekonomiści klasyczni: bezrobocie jest wyłącznie dobrowolne, więc
trzeba przywrócić giętkość płac przez ograniczenie roli związków
zawodowych i deregulację rynku pracy (np. ograniczyć płace
minimalne)
 Ekonomiści keynesowscy: płace i ceny nominalne są sztywne, więc do
regulacji zmieniającego się popytu na pracę w warunkach zmiennej
gospodarki i niwelowania bezrobocia przymusowego potrzeba
ekspansywnej polityki fiskalnej i pieniężnej, która uzupełni
niedobory siły nabywczej.
 Ekonomia podażowa: należy zwiększać poziom zatrudnienia
odpowiadającego stanowi równowagi i produkcję potencjalną oraz
obniżanie naturalnej stopy bezrobocia za pomocą bodźców
mikroekonomicznych, przede wszystkim obniżając podatek dochodowy
Sposoby ograniczania bezrobocia (2)
 Ekonomia podażowa (c.d.): bodźce mikroekonomiczne:
Obniżka podatku dochodowego
Obniżenie zasiłku dla bezrobotnych zmniejsza relację zasiłek/płaca, reakcja
bezrobotnych taka, jak w przypadku obniżenia podatku
System pośrednictwa pracy
Szkolenia zawodowe
Kształcenie ustawiczne
Doradztwo zawodowe
Program „pierwsza praca”
Inkubatory przedsiębiorczości
Specjalne strefy ekonomiczne
Pomoc finansowa dla chcących się przekwalifikować i zmienić pracę
Subsydia dla inwestorów
Obniżka stóp procentowych + obniżenie wydatków państwa
Ekonomia podażowa (c.d.):
OBNIŻENIE PODATKU DOCHODOWEGO zgodnie z ekonomią podażową ma zachęcić do :
 zmiany kwalifikacji
 skrócenia czasu poszukiwania pracy
 Zwiększenie płacy równowagi (dla pracownika)
 Zmniejszenie kosztów pracy (dla pracodawców)
 Zmniejszenie bezrobocia
 Zwiększenie liczy osób zainteresowanych pracą
Ale… wzrost wynagrodzenia netto (za dodatkową godzinę pracy) np. przez zmniejszenie podatków, obok efektu
substytucyjnego (zastąpienie czasu wolnego pracą) może spowodować efekt dochodowy - ludzie mogą chcieć
pracować mniej, bo i tak wystarczy to im na zrealizowanie określonej stopy życiowej.
= Ekonomia teoretyczna nie jest w stanie ostatecznie udowodnić, że obniżka podatku dochodowego


(…)

… udowodnić, że obniżka podatku dochodowego
spowoduje wzrost planowanej podaży pracy
Prawo Okuna
(Trochę zbyt) uproszczone: wraz ze wzrostem bezrobocia przymusowego spada PKB/PNB
Ujęcie statyczne: Odchylenia od normalnej stopy wzrostu pociągają za sobą odchylenia faktycznej produkcji Yt od normalnego
(potencjalnego) poziomu Y*, któremu odpowiada odchylenie poziomu faktycznego bezrobocia ut od bezrobocia…
… zatrudnić mniej nowych osób.
Bezrobocie się utrzymuje w długim okresie.

Zniechęcenie pracowników - w recesji podaż pracy maleje. Im dłuższa jest recesja, tym bardziej ludzie
stają się zniechęceni poszukiwaniem pracy i nawet gdy jest ożywienie, mniej z nich będzie chciało
podjąć pracę.

Selektywność - w okresie ożywienia pracownicy i pracodawcy są selektywni w stosunku do siebie:
pracodawcy szukają…
… równowaga w gospodarce jest
uzależniona od zjawisk, które pojawiły się w krótkim okresie.
Hipotezy dotyczące możliwych przejawów histerezy:
Swoi-obcy (ang. insider-outsider) - „swoi” to są osoby pracujące, „obcy” to bezrobotni. W recesji
część „swoich” traci pracę i staj się „obcymi”. Gdy pojawia się ożywienie, „swoi”, wywierając wpływ na
pracodawców, by podwyższyli płace. W rezultacie pracodawcy chcą…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz