Przyczyny bezrobocia-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przyczyny bezrobocia-opracowanie - strona 1 Przyczyny bezrobocia-opracowanie - strona 2 Przyczyny bezrobocia-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Wysokie bezrobocie jest problemem zarówno ekonomicznym jak i społecznym. Ekonomiczne znaczenie bezrobocia wynika z tego, że oznacza ono marnotrawstwo cennego czasu. Jest to jednak bardzo poważny problem społeczny powodujący ogromne cierpienia bezrobotnych pracowników, próbujących utrzymać się ze zmniejszonych dochodów. W okresach wysokiego bezrobocia marazm gospodarczy przenosi się także na doznania ludzi i na życie rodzin.
Skutki ekonomiczne
Gdy stopa bezrobocia wzrasta, gospodarka praktycznie pozbywa się dóbr i usług, które mogłyby być wytworzone przez bezrobotnych pracowników. W okresach recesji skutek bezrobocia jest taki jakby ogromne ilości mieszkań, samochodów itp. utopić w oceanie.
Jak wielkie jest marnotrawstwo wynikające z wysokiego bezrobocia?
Tabelka!(koszt utraconych korzyści)
Okres
Przeciętna stopa bezrobocia w %
Utracona produkcja (mld dol. W cenach z 1996)
W % PKB w danym okresie
Wielki kryzys 1930-1939
Kryzys naftowy i inflacja 1975-1984
Spokojna koniunktura 1985-1996
18,2
7,7
6,3
4 400
1 250
500
38,5
2,5
0,6
Ukazuje o ile PKB był niższy od potencjalnego poziomu w najbardziej spektakularnych okresach wysokiego bezrobocia w ostatnim półwieczu. Największe straty przypadły na okres wielkiego kryzysu, ale i kryzysy naftowe i okresy inflacji z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych spowodowało marnotrawstwo produkcji, którego wartość przekracza bilion dolarów. Straty ekonomiczne spowodowane wysokim bezrobociem są dużo większe niż np. z zastosowania ceł i ograniczeń ilościowych w handlu zagranicznym.
Prawo Okuna
Arthur Okun- amerykański polityk gospodarczy okresu powojennego. Wprowadził po raz pierwszy pojęcie produktu potencjalnego by wyjaśnić zależność między produktem a bezrobociem. Pracował nad znalezieniem sposobu redukcji inflacji bez pozbawiania pracy wielu ludzi. Następstwem recesji jest wzrost stopy bezrobocia. Gdy spada produkcja, przedsiębiorstwa potrzebują mniejszych nakładów pracy, więc wstrzymują nabór nowych pracowników i zwalniają część obecnych. (Europa- lata 90' bezrobocie ponad 10% siły roboczej). Bezrobocie podąża śladem produkcji. Prawo Okuna stwierdza, że na każde 2% spadku realnego PKB w stosunku do PKB potencjalnego stopa bezrobocia wzrasta o 1 pkt %/.
A zatem wysokiemu poziomowi bezrobocia towarzyszy wysoki poziom produktu, którego wytworzenia zaniechano - zupełnie tak samo jak gdyby tę właśnie ilość zmarnotrawionych, nie wytworzonych samochodów, środków żywności i budynków po prostu utopiono w oceanie.


(…)

… ekonomiczne bezrobocia to straty pieniężne nie są w stanie odzwierciedlić w pełni szkód ludzkich i psychicznych jakie niosą ze sobą okresy trwale utrzymującego się bezrobocia przymusowego. Z badań psychologicznych wynika, że utrata pracy jest na ogół przeżyciem porównywalnym do śmierci bliskiego przyjaciela czy niepowodzenia w szkole. Najlepiej ukazuje to sytuacja w Rosji po terapii szokowej wprowadzającej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz