Punkt kontrolny - strona 9

Sieci rozległe - zadania

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 756

na rysunku. Rozpoczynając od zaznaczonego stanu początkowego i prowadząc obserwację w punkcie kontrolnym...

Wielkości i jednostki miar

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Podstawy metrologii
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1078

) Błąd w punkcie kontrolnym o zerowej wartości wielkości mierzonej. zero error (of a measuring instrument...

Jakość i bezpieczeństwo żywności-wykłady

  • Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
  • prof. dr hab. Teresa Fortuna
  • Jakość i bezpieczeństwo żywności
Pobrań: 581
Wyświetleń: 5852

punktów kontroli QACP punkty kontrolne zagrożenia jakości Konsument - kupuje lub otrzymuje żywność...

Teoria na kolokwium

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Fotogrametria i teledetekcja
Pobrań: 546
Wyświetleń: 3094

"DEFINICJA DZIEDZINY FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA. Zaktualizowany na XVI-ym Kongresie w Kioto w 1988 r. statut Międzyna¬rodowego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji podaje łączną definicję fotogrametrii i teledetekcji następująco: jest to dziedzina nauk technicznych zajmująca się pozys...