Punkt kontrolny - strona 8

Pytania na kolokwium + odpowiedzi

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 742

, bo pytanie nie jest jasne. Co to są punkty kontrolne (ang. Breakpoints)? * * Są to punkty ustawiane...

Teoria z ćwiczeń

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fotogrametria
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2814

każdego stereogramu projektuje się 4 do 5 fotopunktów (punktów kontrolnych), których współrzędne X, Y...

Geodezja - test

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geodezja
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1498

-pomiarowej to: a) punkty odniesienia, b) punkty kontrolne, c) punkty orientacyjne, ( chyba orientujace) d...

Formaty wymiany danych geodezyjnych

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Bogumił Ciach
 • Informatyka w geodezji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1064

, promień dodatni w prawo łuk opisany funkcją B - sklejaną ::= OB, INT_Rząd; {punkt kontrolny} OBX; SWING 3...

Geodezja - wykłady

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Tadeusz Szczutko
 • Geodezja
Pobrań: 1302
Wyświetleń: 9562

Informacje zawarte w notatce to: geodezyjna osnowa pozioma, instrukcje geodezyjne, podział prac geodezyjnych, pozioma osnowa geodezyjna, technologie i konstrukcje stosowane przy zakładaniu geodezyjnych osnów poziomych, instrumenty i przyrządy stosowane do pomiarów kątowych, pomiary długościowe. ...