Wpływ czynników fizycznych na drobnoustroje- ćwiczenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2156
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wpływ czynników fizycznych na drobnoustroje- ćwiczenia - strona 1 Wpływ czynników fizycznych na drobnoustroje- ćwiczenia - strona 2 Wpływ czynników fizycznych na drobnoustroje- ćwiczenia - strona 3

Fragment notatki:

Wpływ czynników fizycznych na drobnoustroje
Ćwiczenia
Ćw. 5. Wpływ temperatury na wzrost bakterii Wziąć 2 szalki Petriego. Podzielić denko każdej z nich na 4 równe części. W każdym sektorze posiać ezą inną bakterię (S. Marcescens, E. Coli, M. Luteus, B. Subtilis) - podpisać odpowiednie fragmenty dna. Jedną szalkę podpisać 4°C, drugą 65°C - to temperatury inkubacji. wyniki: w 4°C rosną wszystkie bakterie, tylko B. Subtilis słabo; w 65°C nie rosną żadne bakterie;
Ćw. 6. Wpływ wysychania na przeżywalność drobnoustrojów Wziąć 2 puste, sterylne szalki Petriego. Na każdą z nich wlać po 100μl jednej, dowolnie wybranej bakterii (Serratia Marcescens). Jedną szalkę wstawić do koszyka dnem do dołu- nie należy jej odwracać! Drugą zalać płynnym agarem (z aparatu Kocha). wyniki: zalana - rosną; TEORIA: Oddychanie beztlenowe
Pojęcia: autotrofy - def. Organizmy, które mogą wykorzystywać CO2 jako jedyne źródło węgla (czyli są samożywne); grupa organizmów, która pobiera w pokarmie jedynie utlenione związki węgla (kwas węglowy lub jego bezwodnik - CO2) i przy przetwarzaniu musi je zredukować; taki proces redukcji wymaga nakładu energii z zewnątrz (świetlnej lub chemicznej); heterotrofy - def. Organizmy, które wymagają choć jednego związku organicznego w pokarmie, który służy im jako główne źródło węgla (czyli są cudzożywne); chemotrofy - organizmy, które wykorzystują energię chemiczną (uwalnianą np. przez utlenianie związków nieorganicznych lub nieorganicznych); chemolitotrofy - bakterie, które korzystają z energii uwolnionej wskutek utlenienia związków nieorganicznych, np. zredukowanych soli azotu, siarki, żelaza; chemoorganotrofy - organizmy, które mogą wykorzystywać jedynie energię ukrytą w związkach organicznych; ektoenzymy - egzoenzymy (enzymy produkowane we wnętrzu komórki przez nią samą, a następnie wydzielane do środowiska zewnętrznego) stanowiące element błony komórkowej z centrum aktywnym zwróconym na zewnątrz komórki; proteazy - enzymy rozkładające białka na krótkie peptydy lub aminokwasy; esterazy (lipazy) - enzymy hydrolizujące tłuszcze; poliozydazy - enzymy rozkładające wielocukry na dwucukry lub cukry; nukleazy - enzymy rozkładające kwasy nukleinowe; amylazy - enzymy hydrolizujące skrobię; celulazy - enzymy hydrolizujące celulozę; pektynazy - enzymy hydrolizujące pektyny; oligotrofy - organizmy posiadające zdolność do odżywiania się nawet śladowymi ilościami pokarmu; wiązanie azotu atmosferycznego, nitrogenaza (co to jest, jak działa) - układ enzymatyczny zdolny do aktywacji N2 i redukcji azotu do NH3; jest złożony z dwóch białek żelazowo-siarkowych: nitrogenazy i reduktazy nitrogenazowej; właściwa nitrogenaza w obecności dawców elektronów redukuje N2 do NH3, a centrum katalityczne tej reakcji stanowi koenzym żelazowo-molibdenowy, stąd właściwa nitrogenaza nazywana jest też białkiem żelazowo-molibdenowym (Mo-Fe-białko). Po zredukowaniu N

(…)

… części i zrobić posiew ezą: K- punkt kontrolny - hodowla wyjściowa; 45 - posiew bakterii z 45°C 55 - posiew bakterii z 55°C 65 - posiew bakterii z 65°C 75 - posiew bakterii z 75°C
Ćw. 7. Czas śmierci cieplnej Do 4 sterylnych probówek wlać po 2 ml bulionu i wstawić wszystkie do łaźni wodnej 70°C na 3 minuty. Dodać po 0,5 ml bakterii (E. Coli) i wstawić z powrotem do łaźni. Co 10 minut wyciągać kolejną probówkę i robić posiew na płytce według wzoru: K - kontrolny; hodowla wyjściowa 10' - probówka wyjęta po 10 minutach 20' - probówka wyjęta po 20 minutach 30' - probówka wyjęta po 30 minutach 40' - probówka wyjęta po 40 minutach
Ćw. 8. Wpływ UV Z dowolnie wybranej bakterii (E. Coli) zrobić rozcieńczenie 10-4: 1) 10-1 (9 ml płynu fizj. + 1 ml bakterii); 2) 10-3 (9,9 ml płynu fizj. + 100 μl bakterii z rozcieńczenia 10-1); 3) 10-4 (9 ml płynu fizj. + 1 ml bakterii z rozcieńczenia 10-3; Rozcieńczenie 10-4 wylać na pustą szalkę Petriego i naświetlać pod lampą UV. (Wziąć ze sobą 3 probówki, pipetę automatyczną!) Po 20 s wziąć pierwszą próbkę do probówki. Po 40 s drugą, po 90 s trzecią. Zrobić posiew ezą na płytce: K - hodowla wyjściowa po rozcieńczeniu 10-4, próba kontrolna 20s- po 20 sekundach naświetlania 40s…
… na różnice w optimum, minimum i maksimum bakterie dzieli się na: a) psychrofilne - zimnolubne (optimum 15-20°C); saprofity i bakterie chorobotwórcze dla ryb; bezwzględne psychrofile - giną po kilku minutach w temp nieco wyższej niż 20°C (w zimnych morzach); b) mezofilne - w średnich temperaturach (20-40°C); najbardziej rozpowszechnione w naturze; większość saprofitów występujących w środowisku naturalnym…
… się protoplazmy na skutek wypływania na zewnątrz wody z komórki. Oporne na wysokie ciśnienie osmotyczne są bakterie osmofilne lub halofilne (żyjące w morzach lub solankach). Większość bakterii jest jednak mało wrażliwa na zmiany ciśnienia osmotycznego, choć dla wielu jego wzrost jest czynnikiem hamującym wzrost. Usunięcie ściany komórkowej powoduje zwiększenie podatności na zmiany ciśnienia. Jeśli protoplast
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz