Psałterz floriański - strona 2

Historia książki - wykład 7

  • Uniwersytet Warszawski
  • prof. UW dr hab.Jacek Puchalski
  • Historia książki i bibliotek
Pobrań: 35
Wyświetleń: 658

były pisane w języku polskim, następnie ukazują się „większe” utwory → Psałterz Floriański XIV/XV w. → teksty...

średniowiecze w Polsce, wykład

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Aleksandra Iwanowska
  • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3157

) przekłady Pisma Świętego: - Psałterz Floriański - schyłek XIV w. - Psałterz Puławski - ostatnia ćwierć XV...

Rozwój czasów-opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1085

), przede wszystkim w 2 zabytkach, por. w Kazaniach świętokrzyskich - 8, w Psałterzu floriańskim - 13, np. widziech...

Zagadnienia ogólne

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Historia Języka Polskiego
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1596

Świętokrzyskie - północna małopolska, zbór kazań itd.. W języku polskim. - XIV =Psałterz Floriański, psalmy...