Psałterz floriański - strona 3

Historia języka polskiego

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Język polski
Pobrań: 672
Wyświetleń: 1652

Świętokrzyskie - północna małopolska, zbór kazań itd.. W języku polskim. - XIV =Psałterz Floriański, psalmy...

Stylistyka – pierwsze kolokwium

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • dr Czesław Wróbel
  • Stylistyka
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1792

, a ty poczuwaj” 3) „Bogurodzica” XIII albo XIV wiek 4) „Kazania Świętokrzyskie” – 6 kazań 5) „Psałterz floriański...

Język religijny

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Stylistyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1218

Jagiełły). Znamy go dzisiaj jako Psałterz Floriański. Pod koniec XV wieku ukończono też pierwszy tom...

Zestawy egzaminacyjne ze staropolski

  • Uniwersytet Szczeciński
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2233

antyk, średniowiecze I 1.Kaznodziejstwo w średniowieczu na tle tradycji europejskiej. 2.Horacjanizm w twórczości Kochanowskiego. Imitacja i emulacja- omów na wybranych przykładach. 3.Trop.1.Nauczanie religijne wśród chrześcijan, uprawiane początkowo przez Apostołów i pierwszych biskupów, rozpowszech...