Stylistyka – pierwsze kolokwium

Nasza ocena:

5
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2429
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stylistyka – pierwsze kolokwium  - strona 1 Stylistyka – pierwsze kolokwium  - strona 2 Stylistyka – pierwsze kolokwium  - strona 3

Fragment notatki:


Stylistyka – pierwsze kolokwium  Kar Buhler  - 1879r-1963 miał łeb jak sklep i szybko się uczył, szybko został profesorem.    -„Teoria języka” IV aksjomaty    -język jest organonem – tak jak serce do bicia, nożyczki do cięcia, tak język do komunikacji                                          Przedmioty i stany rzeczy  (czyli rzeczywistość)    (Przedstawienie)               ||               ||                  ___ ________                        Znak                                 Nadawca                                                  Odbiorca                            (wyrażenie)                                     (apelowanie)                  Powyższe koło symbolizuje konkretne zjawisko dźwiękowe.  Nie ma związków naturalnych między rzeczywistym kwiatem a słowem kwiat, stąd przerywane linie  od Znaku do rzeczywistości (nawet dźwiękonaśladowcze są różne w różnych językach). Jest to tylko  zjawisko dźwiękowe podniesione do rangi znaku.    Znak – coś co stoi w miejsce czegoś innego, ale nie może być bezpośrednio przekazane.  Zjawiska językowe są znakami, znak zastępuje coś innego.    Funkcje Języka:  1)  Funkcja    EKSPRESYWNA   Znak/język wyraża nadawce; w stosunku do nadawcy język jest symptomem  2)  Funkcja    IMPRESYWNA   Stanowi apel do odbiorcy np. boli mnie głowa ( w domyśle – „daj mi aspiryne”)  3)  Funkcja    PRZEDSTAWIENIOWA   Znak odsyła do rzeczywistości (do stanów, przedmiotów) czyli przedstawia rzeczywistość    Ten sam ciąg dźwięków o randze znaku jest:  1)   Symptomem  względem  nadawcy   2)   Sygnałem  względem  odbiorcy   3)   Symbolem  względem  przedmiotów   Koniec Buhlera.    Roman Jakobson  – 1896-1982 – Rosjanin, też miał łeb jak sklep, żył w Pradze i Nowym Yorku    - „Poetyka w świetle językoznawstwa” – artykuł 40stronicowy                                          KONTEKST                                       KOMUNIKAT  NADAWCA                       KOD              ODBIORCA                                          KONTAKT    NADAWCA kieruje KOMUNIKAT do ODBIORCY.  Komunikat musi się odnosić do KONTEKSTU(tu rzeczywistość) uchwytnego dla odbiorcy.  Musi być wspólny KOD dla nadawcy i odbiorcy.  Musi też istnieć fizyczny kanał/psychiczny związek – czyli KONTAKT.    KONTEKST:  - Funkcja POZNAWCZA/przedstawieniowa/kognitywna  (informacyjna/denotatywna/oznajmująca) 

(…)

… (do dziś, od reformy szkolnictwa)
ŚLADY PROCESÓW HISTORYCZNYCH W JĘZYKU
1) Rzeczowni: kiedyś była liczba pojedyncza, podwójna i mnoga. Dziś tylko liczba mnoga, ale są
pozostałości podwójnej: oczyma/oczami, uszyma/uszami, rękoma/rękami
2) Przymiotnik: pozostałości po rzeczownikowej odmianie przymiotników: zdrowy/zdrów,
pewny/pewien, wesoły/wesół, -/rad, -/wart
3) Czasowniki: był inny czas przeszły (czas przeszły…
… zdunkiewycz – „Akty mowy”)
Akt mowy - wypowiedzenie skierowane przez nadawcę do odbiorcy, którego celem jest
przekazanie komunikatu za pomocą systemu znaków językowych.
Pragmatyka mowy/pragmalingwistyka – zostało to rozpoczęte przez Johna Austina, napisał „How to
do Things with Words” – czyli „Jak działać słowami”. Poszerzył to John Searle, ale też zgubił trochę
usystematyzowania.
Akty mowy – wypowiadamy…
… przez procedurę
sposób
Jeżeli nie zostaną spełnione warunki 1, 2 i 3 to będzie NIEWYPAŁ(akt mowy nie będzie spełniony –
np. ślub udzielony przez rzeźnika), jeżeli nie zostaną spełnione warunki 4 i 5 to
będzie NADUŻYCIE.(np. nieszczera spowiedź).
Klasyfikacja Aktów mowy:
- klasyfikacja Austina się nie przyjęła
- przyjęła się klasyfikacja Searla z 1976 roku- KRYTERIUM GŁÓWNE – AKT ILLOKUCYJNY:
AKTY MOWY:
1…
…. AGLUTYNUJĄCE – każdy morfem ma inną funkcję znaczeniową;
1morfem=1funkcja; np. turecki: El-ler-im-den (ręka – l.mn. – mój-z/od = z
moich rąk)
iii. J. FLEKSYJNE – temat (funkcja semantyczna) + końcówka fleksyjna (funkcja
składniowa)
iv. J. ALTERNACYJNE – nie podzielne wyrazy; brak morfemów; spółgłoski niosą
znaczenie semantyczne, samogłoski informacje składniowe, np. arabski
(g..t…l -coś z zabijaniem, gatala…
… telefonicznej Się realizuje – „YHm..tak…yhm..”
- kobieta potakuje jak słucha, a facet potakuje jak się zgadza
- pierwsza funkcja języka jakiej używa człowiek po narodzinach
AKTY MOWY (Dorota zdunkiewycz – „Akty mowy”)
Akt mowy - wypowiedzenie skierowane przez nadawcę do odbiorcy, którego celem jest
przekazanie komunikatu za pomocą systemu znaków językowych.
Pragmatyka mowy/pragmalingwistyka – zostało…
… złożony) : robiłem/robił jeśm, robiłeś/robił
jes, robił/był jest, robiliśmy/robili jeśmy, robiliście/ robili jeście, robili/robili są
4) Czasowniki: był czas zaprzeszły złożony
Robił był jeśm  robiłem byłem (to też już w sumie archaizm)
Robił był jes  robiłeś byłeś
Także: Akcent PARAKSYTONICZNY np. wieliki/wielki, wszeliki/wszelki, jako (akcent)/jak(bez akcentu),
tako/tak
Ślady procesów fonetycznych:
1…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz