Stylistyka

Stylistyka - wykłady

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Teresa Maria Rokicka
 • Stylistyka
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2114

Stylistyka dr Teresa Rokicka rok akademicki 2012/2013 I semestr 18 października Schema t komunikacji w wersji ustnej N kanał głosowo-słuchowy O (mówienie) znaki w formie dźwiękowej, głoski (słuchanie) Schemat komunikacji w wersji mó wionej N kanał wzrokowy O (pisanie) znaki w formie graficznej...

Stylistyka – pierwsze kolokwium

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Czesław Wróbel
 • Stylistyka
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1946

Stylistyka – pierwsze kolokwium  Kar Buhler  - 1879r-1963 miał łeb jak sklep i szybko się uczył, szybko został profesorem.    -„Teoria języka” IV aksjomaty    -język jest organonem – tak jak serce do bicia, nożyczki do cięcia, tak język do komunikacji                                          Prze...

Stylistyka - wykłady I semestr

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Krzysztof Pleśniarowicz
 • Stylistyka
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1449

Stylistyka prof. dr hab. Krzysztof Pleśniarowicz rok akademicki 2012/2013 I semestr 16 października Zakres wykładów: Operacja wypowiedziotwórcza. Ujęcie globalne i sukcesywne. Analiza toku wypowiedzenia według ciągów myślowych i według następczości linearnej System języka. Opozycje langue/parol...

Analiza stylistyczna tekstu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Stylistyka
Pobrań: 672
Wyświetleń: 1918

Analiza stylistyczna tekstu. Stylistyczna wartość środków językowych. Analiza stylistyczna tekstu obejmuje opis elementów wszystkich poziomów języka: od najbardziej wyrazistego dla stylu słownictwa (dobór wyrazów i sposób ich tworzenia), poprzez poziom gramatyczny (kształt składniowy i typowe konst...

Leksykon symboli

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Stylistyka
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1414

Leksykon symboli 1000 haseł 450 ilustracj Tytuł oryginału: Herder Lexikon. Symbole. © Verlag Herder Freiburg im Breisgau 1978, 1990 © Copyright for the Polish edition by Wydawnictwo ROK Corporation SA, Warszawa 1991 Redaktor prowadzący Roman Jarosinski Redaktor techniczny Grzegorz Bączkowski ...

Dyskurs

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Stylistyka
Pobrań: 224
Wyświetleń: 875

Tekst - dyskurs. Kompozycja i spójność tekstu. Delimitacja 1. Znaczenie terminu tekst. Tekst jako przedmiot badań naukowych Polski wyraz tekst - to adaptowane zapożyczenie łacińskiego rzeczownika textus o znaczeniu pierwotnym `tkanina, plecion...

Język religijny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Stylistyka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1246

Język religijny i jego gatunki Wg I. Bajerowej „język religijny jest jedną z odmian języka ogólnego [...], którą wyróżniamy apriorycznie nie na zasadzie formy, lecz na zasadzie funkcji. Funkcję tę stanowi służenie tej kategorii życia społecznego, którą określamy jako życie religijne”( I. Bajerowa, ...

Styl naukowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Stylistyka
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1743

Styl naukowy i jego gatunki Styl naukowy jest odmianą języka ogólnego o trzech podstawowych funkcjach. Stanowi narzędzie: niezbędne do zdobywania nowej wiedzy (funkcja poznawcza); przekazywania nowej wiedzy członkom danej społeczności naukowej i na jej zewnątrz. (funkcja komunikacyjna); kumulowan...

Styl retoryczny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Stylistyka
Pobrań: 161
Wyświetleń: 3227

Styl retoryczny i jego gatunki. Polski język polityki. Styl retoryczny (oratorski, krasomówczy) to odmiana funkcjonalna języka ogólnego obsługująca różne formy wypowiedzi publicznych wygłaszanych (lub odczytywanych). Mowy (przemówienia) - to wypowiedzi monologowe, przeznaczone do wygłoszenia wobec w...

Styl urzędowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Stylistyka
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2366

Styl urzędowy i jego gatunki Język jest podstawowym narzędziem regulowania stosunków społecznych między ludźmi. Taką funkcję spełnia na przykład we wszelkiego rodzaju instrukcjach czy zarządzeniach, zawierających przepisy określające prawa i obowiązki obywateli, nakazy i zakazy postępowania itp. Od...