Przestój - strona 25

Controlling - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Stanisław Chomatowski
 • Controlling
Pobrań: 476
Wyświetleń: 3472

operacyjne Bieżący cel - utrzymywanie płynności Orientacja na wąskie gardła- jakieś zahamowanie, przestój...

Kodeks pracy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1421

pracownikowi za czas niezawinionego przez niego przestoju. Jeżeli przestój nastąpił z winy pracownika...

Prawo gospodarcze 11 wykładów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2450

Jest opracowaniem 11 wykładów na UE w Katowicach, tj. Źródła prawa gospodarczego, Zasady techniki legislacyjnej, Prawo o działalności gospodarczej, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Krajowy Rejestr Sądowy, Wypowiedzenie umowy o p...

Sterowanie w marketingu

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 609

Sterowanie: - jest to oddziaływanie mające na celu zapewnienie pożądanego przebiegu danego procesu. - jest to funkcja kierowania i regulacji przepływów materiałów, obejmująca cały cykl wytwarzania, począwszy od określenia zapotrzebowania na surowce aż do dostawy produktu finalnego. Wytwarzanie wy...

Ogólne zasady i koncepcje projektowania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Stabryła
 • Zarządzanie procesowe
Pobrań: 588
Wyświetleń: 2331

OGÓLNE ZASADY I KONCEPCJE PROJEKTOWANIA PROCES PROJEKTOWY (PROJEKTOWANIE) - merytoryczny i twórczy rodzaj działalności człowieka, który stanowi preparację koncepcyjną i pragmatyczną dla funkcji wykonawczych; w sformułowaniu tym zawiera się kreatywna cecha projektowania; preparacja jest sensowna, ...

Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Tomasz Maślanka
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 196
Wyświetleń: 994

, a jego skutkiem mogą być straty gospodarcze związane z przestojem maszyn i ich remontem. Wielkość tego ryzyka...