Przestój - strona 24

Funkcje zarzadzania

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 84
Wyświetleń: 742

wynagrodzenia za pracę „zwykłą” i w godzinach nadliczbowych oraz za przestoje, kategorii zaszeregowania...

Umowa o pracę

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 553

przestoje np. przerwa w dostawie energii elektrycznej), nie jest w pełni przestrzegana zasada...

Zarządzanie projektami - pojęcia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Stabryła
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 525
Wyświetleń: 5614

: I. Koszt wytw.: 1. Strata w brakach 2. Koszty nie wykorz. potenc. wytw.: a) koszty pracy, b) k. przestojów...

Planowanie potrzeb materiałowych

 • Politechnika Śląska
 • Planowanie i sterowanie produkcją
Pobrań: 924
Wyświetleń: 5110

przedsiębiorstwa i eliminację przestojów, kolejek i wąskich gardeł w przepływie materiałów; zmniejszenie...

PPPU

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1218

z przyczyn technicznych i za czas niezawinionego przez pracownika przestoju obowiązany jest mu płacić Ryzyko...