Przekrój geologiczny przez osady czwartorzędowe wysoczyzna morenowa

Wazgórza Trzebnickie- opracowanie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Sergiusz Toczek
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1841

udział mają utwory trzecio- i czawartorzędowe. Na powierzchni dominują zdecydowanie osady czwartorzędowe...

Opracowanie - Sudety

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Mieczysław Gumiński
 • Geografia Śląska
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1435

morenowej przedziela warstwa z pyłkami roślin ciepłolubnych. Osady budujące terasę nda Ścinawką wskazują...

Transport materiału skalnego w lodowcu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Brunon Kwiatek
 • Turystyczne walory rzeźby powierzchni ziemi
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1981

/niekorzystne, analiza zagrożeń geomorfologicznych Osady powierzchniowe: właściwości geotechniczne gruntów...

Transport materiału skalnego w lodowcu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Brunon Kwiatek
 • Turystyczne walory rzeźby powierzchni ziemi
Pobrań: 0
Wyświetleń: 847

/niekorzystne, analiza zagrożeń geomorfologicznych Osady powierzchniowe: właściwości geotechniczne gruntów...

Wał Trzebnicki

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Sergiusz Toczek
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2520

odsłaniają się osady mioceńskie: węgle brunatne i iły. Lasy pokrywają znaczną część terenu. Przeważają bory...

SUDETY WSCHODNIE

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Waldemar Plewniak
 • Geografia Śląska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1309

żwirach występują osady czwartorzędowe Obszar Przedgórza Sudeckiego był zlodowacony przez lądolód...

Układ Słoneczny - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Geologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

. Współczesne osady wykazują duże zróżnicowanie zależne od głębokości morza i odległości od brzegu. Wyróżnia...

Egzamin z geologii

 • Politechnika Gdańska
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 931

kilometrów występujących w Appalachach. Osady w Appalachach są przeważnie płytkowodne, a więc przyjął...