Transport materiału skalnego w lodowcu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Transport materiału skalnego w lodowcu - strona 1 Transport materiału skalnego w lodowcu - strona 2 Transport materiału skalnego w lodowcu - strona 3

Fragment notatki:

Transport materiału skalnego w lodowcu
Znaczenie wietrzenia fizycznego ( zamróz)
Materiał skalny występujący w lodowcu = morena
Źródła materiału morenowego:
1.materiał ze zwietrzałych skał
2.materiał z podłoża
materiał zwietrzelinowy pokrywający obszar transgresji lodu
materiał odrywany przez poruszający się lód od skały lite (= egzaracja)
typy moren:
morena powierzchniowa
morena boczna ( często material z lawiny)
morena środkowa
morena czołowa
morena wewnętrzna
morena denna
duża gęstość lodu powoduje , że nie ma sortowania materiału wg wielkości
Erozja lodowcowa główny proces - egzaracja ponadto, wygładzanie i szlifowanie
podstawowe efekty morfologiczne erozji lodowcowej:
rysy i bruzdy lodowcowe
wygłady lodowcowe
mutony ( inaczej barańce) i rynny międzymutonowe
misy i rynny lodowcowe
Rzeźba eoliczna Rzeźba eoliczna jest efektem morfologicznej działalności wiatru
Podstawowe czynniki rzeźbotwórczej działalności wiatru
Energia kinetyczna wiatru, wynikająca przede wszystkmi z jego prędkości, decyduje o jego sile i gwałtowności
Charakter kontaktu wiatru z podłożem: szorstkość podłoża względem przemieszującego się ośrodka gazowego powoduje zjawisko tarcia, wywołując zawirowania powietrza
Naciski aerodynamiczne wprawiają w ruch cząstki mineralne, zwłaszcza ziarna piasku i pyłu. Ruch cząstki mineralnej pod wpływem wiatru oznacza , że siły tarcia i przyciągania są mniejsze niż nacisk aerodynamiczny wiatru
Typy działalności wiatru: erozja, transport, akumulacja
EROZYJNA DZIAŁALNOŚĆ WIATRU
Podstawowe procesy:
Deflacja - wywiewanie luźnych cząstek mineralnych
Korazja eoliczna - mechaniczne działanie ruchomego piasku na podłoże
Główne efekty:
Misy, wanny lub niecki deflacyjne (formy bezodpływowe)
Bruk deflacyjny
Ostańce deflacyjne
Niecki korozyjne
Rynny (bruzdy) korozyjne
Jardangi
Graniaki
Grzyby, ambony skalne
TRANSPORT EOLICZNY
Materiał podatny na transport: piasek, pyły, materiał luźny, odsłonięty
Transport przez toczenie po powierzchni terenu (ruch rotacyjny)
Transport skokowy
Transport w zawieszeniu (supensji)
AKUMULACYJNA DZIAŁALNOŚĆ WIATRU
3 generacje akumulacyjnych form eolicznych:
Zmarszczki eoliczne (ripplemarki)
Wydmy
Draasy
3 grupy wydm:
Pustynne


(…)

…. Atrakcyjność turystyczna danego miejsca miejscowości lub obszaru
Niektóre zasoby nie muszą być dla wszystkich turystów walorami
Obok walorów turystycznych o atrakcyjności turystycznej analizowanego regionu decydują:
Stan środowiska naturalnego
Ochrona środowiska naturalnego
Dostępność komunikacyjna
Klasyfikacja walorów turystycznych
Walory przyrodnicze
Rzeźba terenu
Sieć wód powierzchniowych
Klimat…
… (przydatności) rzeźby dla określonych form turystyki i rekreacji
Analiza cech rzeźby istotnych dla potrzeb turystyki:
Morfometria: wysokość bezwzględna, wysokość względna, nachylenie stoków, długość stoków, ekspozycja stoków
Procesy rzeźbotwórcze: korzystne/niekorzystne, analiza zagrożeń geomorfologicznych
Osady powierzchniowe: właściwości geotechniczne gruntów
znaczenie rzeźby dla turystyki kwalifikowanej: turystyka górska, wspinaczkowa, speleologia
turystyka rowerowa, samochodowa
podejście estetyczno -krajobrazowe - celem oceny jest okreslenie wartości całego krajobrazu geomorfologicznego lub jego części
ocena atrakcyjności wizualnej (geomorfologia estetyczna) ocena eksperta, pojedynczego turysty lub grupy turystów
dobór skali w analizach waloryzacyjnych
skale ilościowe - gdy kryterium oceny jest wyrażona…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz