Proteazy - strona 5

note /search

Wykład - apoptoza

  • Biologia molekularna
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1239

które tworzą kanały przez które wnika grazym (jest proterazą) Czyli do komórki wprowadzana jest proteaza...

Enzymy jako reagenty- wykład 11

  • Politechnika Warszawska
  • Enzymologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 693

i transestryfikacji – synteza estrów, amidów, kwasów karboksylowych, alkoholi – esterazy, lipazy, proteazy, nitrylazy...

Bakteriocyny

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Genomika i proteomika
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1512

). Aktywność bakteriocyn zależy od temperatury, pH, ciśnienia osmotycznego, obecności proteaz, czy substancji...

Mikrobiologia - podstawy (laboratorium)

  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
  • Mikrobiologia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 7448

), proteoliza(białka/proteazy) Białka uczestniczące w transporcie: uniportery(przenoszą przez błonę tylko 1...