Wykorzystanie białek baktryjnych patogenów w medycynie-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 378
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykorzystanie białek baktryjnych patogenów w medycynie-opracowanie - strona 1 Wykorzystanie białek baktryjnych patogenów w medycynie-opracowanie - strona 2 Wykorzystanie białek baktryjnych patogenów w medycynie-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

WYKORZYSTANIE BIAŁEK BAKTRYJNYCH PATOGENÓW W MEDYCYNIE
Czynniki rozprzestrzeniania:
zewnątrzkomórkowe enzymy hydrolityczne ułatwiające patogenom rozprzestrzenianie się w organizmie gospodarza i dotarcie do właściwej niszy ekologicznej
np. proteazy, nukleazy, kolagenazy...
dużą ich liczbę wytwarzają Staphylococcus i Streptococcus
Streptokoki produkują:
streptodornazanukleaza, rozpuszcza wszelkie substancje w ropniach
streptokinaza aktywuje plazminogen, przez zmianę jego konformacji, dając plazminę- proteazę serynową, która rozkłada fibrynę w skrzepie i kazeinę w doświadczeniu
substancje pochodzenia bakteryjnego stosowane w medycynie:
substancje do terapii terapia przeciwzakrzepowa
streptokinaza
streptodornaza
(alteptazarekombinowany tkankowy aktywator plazminogenu)
(preparaty pochodzenia ludzkiego (pochodne aktywatorów plazminogenu tPa i uPa, które są proteazami serynowymi, aktywują na)
białko Pla z Yersinia pestis, które aktywuje plazminogen na drodze hydrolizy
(proby SOMATYCZNEJ TERAPII GENWEJumieszczenie w kom.endothelium genu warunkującego wytwarzanie aktywatora plazminogenu)
strategie aktywacji plazminogenu przez mikroorg.:
-wytwarzanie zewnątrzkom. aktywatora plazminogenu
-przez receptory dla plazminogenu na powierzchni błony lub organelli lub pl zdolne do wyłapywania i wiązania plazminogenu, co doprowadza do jego aktywacji
toksyna botulinowa:
w medycynie:
-leczenie zeza
-leczenie przykurczy mięśni - porażenie mózgowe
w kosmetyce:
-wygładzanie zmarszczek BOTOX
produkowana przez Clostridium botulinum
egzotoksyna, neurotoksyna
mieszanina kilku białek (typy A-G), najbardziej toksyczne A,B,E, a C i D toksyczne dla zwierząt
wrażliwa na wysoką temperaturę i na wysokie zasolenie
blokuje wydzielanie acetylocholiny w synapsach, powoduje rozluźnienie mięśni
3. dekstran:
- środek zastępczy krwi płyn, który przetacza się do krwi, aby przywrócić objętość krwi, aby małe naczynia włosowate się nie zapadły
polimer o wysokim ciężarze cząsteczkowym, składnik śluzu Leuconostoc mesentedoides
4.wykorzystanie rekombinowanych białek: insulina,szczepionki podjednostkowe
Łatwa procedura i niskie koszty powodują, że systemy bakteryjne i drożdżowe to najczęściej stosowane systemy ekspresyjne.
Po transformacji odpowiednich szczepów i hodowli w małej objętości, identyfikujemy klony wykazujące znaczny poziom ekspresji produkowanego białka. Na tej podstawie wybieramy odpowiedni system ekspresyjny. Ostatnim etapem jest oczyszczanie białka z wykorzystaniem metod chromatograficznych. Czystość uzyskanych preparatów jest potwierdzana przez analizy SDS-PAGE i HPLC.


(…)

… znajduje się peptyd synałowy, odcinany w czasie wydzielania przez komórkę, rejon środkowy genu jest niezbędny do aktywności białka
Utworzenie banku genowmowego DNA z wykorzystaniem wysokokopijnych plazmidów pTZ19R
Znalezienie klonów kazeinolitycznych
Przeklonowanie genu skc do pBR322 otrzymując dużo bardziej stabilny plazmid rekombinacyjny pSB1
w tym plazmidzie
gen skc wyrażany z własnego promotora
P RBS…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz