Produkt turystyczny - strona 5

Wykłady-turystyka zrównoważona

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Renata Płoska
  • Turystyka zrównoważona
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2121

turystycznym • Ekologiczny produkt turystyczny • Proekologiczne zarządzanie w przedsiębiorstwach sektora...

Geografia turystyczna- wykład 6

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr Zygmunt Kruczek
  • Geografia turystyki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 742

z zastojem gospodarczym w Polsce po stanie wojennym, jak i brakiem pomysłów na nowe produkty turystyczne...

Promocja w turystyce - wykład

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • mgr Konstanty Bogus
  • Obsługa ruchu turystycznego
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1813

produkt turystyczny, który jest łatwo identyfikowany przez turystów i wyróżniający się na rynku...