Produkt turystyczny - strona 6

Metody badań w turystyce

  • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 4333

jako jądro produktu turystycznego. W badaniach nad atrakcjami wykorzystywane są różnego rodzaju skale, np...

Turystyka na obszarach chronionych

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Barbara Małgorzata Zawilińska
  • Turystyka aktywna i kwalifikowana
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1400

w oparciu o wyspecjalizowane produkty turystyczne na terenach intensywnie użytkowanych turystycznie...

Terminologia turystyczna - pojęcia

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Marzena Pniewski
  • Strategie marketingowe na rynku turystycznym
Pobrań: 266
Wyświetleń: 3164

WERYFIKACJA HIPOTEZ Najważniejszą grupą docelową w kształtowaniu sopockiego produktu turystycznego...

Wykład 2

Pobrań: 0
Wyświetleń: 1078

produktów turystycznych - lokalne produktu są ważne dzięki nim dany obszar staje się charakterystyczny...

Hotelarstwo

  • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
  • Hotelarstwo
Pobrań: 441
Wyświetleń: 7938

użytkową i emocjonalną produktów turystycznych rozwijanych w danym hotelu, ekonomiczna - zmniejsza koszty...