Wykłady-turystyka zrównoważona

Nasza ocena:

5
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2499
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykłady-turystyka zrównoważona - strona 1 Wykłady-turystyka zrównoważona - strona 2 Wykłady-turystyka zrównoważona - strona 3

Fragment notatki:

Turystyka zrównoważona Dr Renata Płoska Tematyka wykładu • Istota turystyki zrównoważonej
• Turystyka a środowisko naturalne
• Turysta a środowisko naturalne
• Polityka ochrony środowiska w sektorze turystycznym
• Ekologiczny produkt turystyczny
• Proekologiczne zarządzanie w przedsiębiorstwach sektora turystycznego Literatura przedmiotu • D. Zaręba, Ekoturystyka, PWN
• M. Sznajder, L. Przezbórska, Agroturystyka, PWE
• W. Staniewska - Zatek, Turystyka a przyroda i jej ochrona, Bogucki Wydawnictwo Naukowe
• Zarządzanie turystyka, red. L. Pender, R. Sharpley
• Proekologiczne zarządzanie przedsiębiorstwem, red. G.Kobyłko, AE Wrocław
…… TURYSTYKA……… • podejście popytowe - działania podejmowane przez ludzi, którzy:
* podróżują do miejsc znajdujących się poza ich normalnym otoczeniem
*przebywają tam nie dłużej niż rok
* nie zamierzają wykonywać czynności opłacanych ze źródeł przynależnych do odwiedzanego miejsca
• podejście podażowe - branża turystyczna:
*wszystkie przedsiębiorstwa, organizacje i składniki infrastruktury służące zaspokajaniu potrzeb i pragnień turystów
Historia turystyki • Starożytność
• Średniowiecze
- podróże religijne
- podróże handlowe
- podróże edukacyjne
• wiek XV i XVI
- wielkie odkrycia
• wiek XVII - XVIII
- wyjazdy wypoczynkowe i zdrowotne
- wyjazdy poznawcze (Grand Tour)
• wiek XIX
- odkrycia geograficzne
- nowe środki transportu
- turystyka masowa
- pierwsze biura turystyczne
• wiek XX
- wzrost ilości czasu wolnego
- wzrost zamożności
- rozwój różnych form turystyki
- rozwój turystyki w krajach pozaeuropejskich
1841 - pierwsze bióro podróży (Cook)
1920 - Orbis, we Lwowie
TURYSTYKA WSPÓŁCZESNA Turystyka a hierarchia potrzeb człowieka • potrzeby fizyczne - np. wypoczynkowa, lecznicza, sportowa
• potrzeby psychiczne - np. religijna, wypoczynkowa
• potrzeby interpersonalne - np. rodzinna, klubowa
• potrzeby kulturalne - np. edukacyjna, kulturowa
• potrzeby prestiżowe - np. kongresowa, biznesowa
Rodzaje turystyki ze względu na motywację

(…)

… i estetyczne przy jednoczesnym zachowaniu integralności kulturowej, kluczowych procesów ekologicznych, różnorodności biologicznej i systemów podtrzymujących życie
Cele turystyki zrównoważonej
- ekologiczne :
• ochrona i trwałe użytkowanie zasobów naturalnych,
• redukcja odpadów i zanieczyszczeń,
• ochrona różnorodności biologicznej;
- ekonomiczne :
• dochodowość,
• wspieranie rozwoju lokalnych gospodarek…
… lotniczy
36% inne rodzaje transportu
21% usługi hotelarskie
4% atrakcje turystyczne
Turystyka odpowiada za 5% globalnej emisji CO2
Efekt cieplarniany
Skutki globalnego ocieplenia:
• zmiany zasięgu chorób • wzrost ilości ekstremalnych zjawisk pogodowych
Zmiany cyklu hydrologicznego
• zmiany poziomu mórz i oceanów • zagrożenie gatunków i systemów ekologicznych
• zmiany w produkcji żywności
Dziura ozonowa
spadek zawartości ozonu (O3) na wysokości 15-20 km głównie w obszarze bieguna południowego, obserwowany od końca lat 80 tempo spadku wynosi ok. 3% na rok
Skutki niszczenia ozonosfery:
• konsekwencje zdrowotne:
- szybsze starzenie się skóry
- większa zachorowalność na choroby skóry (w tym raka)
- choroby narządu wzroku (głównie powstawanie katarakty)
- osłabienie układu immunologicznego
• zmiany…
… dla bioróżnorodności
• Niszczenie roślinności wskutek wzmożonej turystyki np. pieszej
• ……………………………………………..
• Niszczenie roślinności wskutek zbieractwa
• Niszczenie roślin w celu wytwarzania pamiątek
• ……………………………………………..
• Zabijanie zwierząt w celu wytwarzania pamiątek
• Wzmożone oławianie ryb i owoców morza dla potrzeb turystyki
• Zakłócanie spokoju ekosystemom leśnym i wodnym
• Migracje wypłoszonych / zwabionych…
… ” - Międzynarodowa Konferencja o Zrównoważonej Turystyce 1995
• „Deklaracja Berlińska” - Międzynarodowa Konferencja Ministrów Środowiska „Różnorodność biologiczna i zrównoważona turystyka” 1997
• Rada Europy „Turystyka i Środowisko” 1997
• Europejska Karta trwałej turystyki dla obszarów chronionych (Komisja Europejska + Federacja Parków Regionalnych Francji)
• Komunikat Komisji Europejskiej „Podstawowe kierunki…

- odzyskiwanie ciepła z wentylacji to dodatkowy atut
• żywność, utrzymanie czystości, higiena
- lokalne produkty żywnościowe
- środki czystości ulęgające biodegradacji
- opinia SANEPiD-u
• ochrona przed hałasem
• zagospodarowanie terenów zielonych wokół firmy
- zadbana zieleń, zgodna z charakterem obszaru
- odpowiednie oświetlenie i oznakowanie terenu
- miejsca parkingowe, także dla rowerów
- ścieżki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz