Metody i Techniki Obsługi Ruchu Turystycznego-pytania na zaliczenie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1470
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody i Techniki Obsługi Ruchu Turystycznego-pytania na zaliczenie - strona 1 Metody i Techniki Obsługi Ruchu Turystycznego-pytania na zaliczenie - strona 2 Metody i Techniki Obsługi Ruchu Turystycznego-pytania na zaliczenie - strona 3

Fragment notatki:

Metody i Techniki Obsługi Ruchu Turystycznego zagadnienia z całego materiału zagadnienia, które pojawiły się na egzaminie rząd A zagadnienia, które pojawiły się na egzaminie rząd B Poda j definicję ruchu turystycznego 2. Podaj  3 rodzaje turystyki wg kr yterium pochodzenia turysty 3. Ile makroregionów i subregionów na św iecie wyodrębnia WTO 4. Liczba międzynarodowych podróży wg WTO w ciągu ostatniego roku wynosi 5. Państwo przyjmujące najwięcej turystów to: 6. Podaj definicję obsługi ruchu turystycznego 7. Podaj  3 rodzaje turystyki wg kryterium motywacji wyjazdu 8. Jakie Ministerstwo odpowiada za turystykę w Polsce 9. Podaj pełną nazwę: LOT, RIT,  PITM 10. Komu podległy jest POT 11. Maksymalny czas pracy jednego kierowcy w ciągu doby wynosi: 12. Podaj liczbę przyjazdów ( wszyscy odwiedzający)  do Polski w 2002 roku: 13. Podaj nazwę i datę powstania ustawy, która reguluje działalność turystyczną w Polsce 14. Co to jest czarter ? 15. Podaj definicję regionu turystycznego 16. Wymień etapy organizacji imprez turystycznych (4) 17. Siedziba WTO  znajduje się 18. Przychody z turystyki międzynarodowej w ciągu ostatniego roku wg WTO wynoszą: 19. Państwo zarabiające najwięcej na turystyce to: 20. Czym zajmuje się  IATA 21. NTO to: 22. Jaki organ Ministerstw Gos podarki, Pracy i Polityki Socjalnej jest  odpowiedzialny za wykonywanie  zadań w zakresie turystyki 23. Podaj pełną nazwę: ROT,  PIT,  PART, 24. Ile jest obecnie ośrodków zagranicznych POT-u 25. Czas nie poświecony prowadzeniu pojazdu ,spędzony w  pojeździe, który jest w ruchu zaliczamy do: 26. Podaj liczbę turystów odwiedzających Polskę w 2002 roku 27. Co to jest allotment ? 28. Co to jest marża biura i jak się ją oblicza 29. Podaj 2 kryteria klasyfikacji ruchu turystycznego: 30. Jaki światowy makroregion odwiedzany jest najczęściej: 31. Państwo , którego mieszkańcy wydają najwięcej na turystykę zagraniczną to: 32. Komu podlega Instytut Turystyki 33. Jaki organ w Polsce został stworzony do celów naukowo-badawczych zajmujący się turystyką 34. Co można odczytać z tarczy autokarowej 35. Z jakiego państwa było najwięcej turystów w 2002 roku w Polsce 36. Co to jest voucher ? 37. Co to są koszty świadczeń ? (podaj przykłady (5)) 38. Wymień systemy rezerwacji komputerowej (3): 39. Jak dzieli biura podróży ustawa o usługach turystycznych 40. Wymień 3 organizacje międzyrządowe  o rozmiarze światowym zajmujące się sprawami turystyki 41. Wymień 3 organizacje międzyrządowe  o rozmiarze regionalnym zajmujące się sprawami turystyki 42. Wymień 2 akty prawa międzynarodowego w aspekcie turystyki 43. Jak jest podział organizacji międzynarodowych, pozarządowych. 44. Wymień 3 źródła finansowania NTO 45. Wymień 3 zadania Departamentu Turystyki 46. Wymień  kompetencje wojewody (3)

(…)

… międzyrządowe  o rozmiarze regionalnym zajmujące się sprawami turystyki 42. Wymień 2 akty prawa międzynarodowego w aspekcie turystyki 43. Jak jest podział organizacji międzynarodowych, pozarządowych. 44. Wymień 3 źródła finansowania NTO 45. Wymień 3 zadania Departamentu Turystyki 46. Wymień  kompetencje wojewody (3) 47. Kto określa kompetencje wojewody 48. Wymień 3 izby gospodarcze działające w polskim…
… ubezpieczeń komunikacyjnych 72. Wymień 3 międzynarodowe karty turystyczne 73. Jakie ułatwienia płyną z posiadania międzynarodowej karty turystycznej 74. Wymień 3 systemy komputerowe działające na rynku turystycznym o zasięgu globalnym 75. Jakie są koszty stałe brane pod uwagę przy kalkulacji transportu autokarowego 76. Jakie są koszty zmienne brane pod uwagę przy kalkulacji transportu autokarowego 77. Co to jest prędkość eksploatacyjna 78. Jak są dzielone międzynarodowe taryfy lotnicze 79. Co oznaczają skróty używane w transporcie lotniczym: AP, B, BT, CD, CH, E, F, N, OW, OK, PG, RQ, SD, Y, ZZ 80. Iloma literami oznacza się porty lotnicze, podaj 3 przykłady 81. Iloma literami oznacza się linie lotnicze, podaj 3 przykłady 82. Z jakich odcinków składa się bilet lotniczy 83. Czym w transporcie kolejowym…
…. Co to jest produkt turystyczny 101. Jaki jest podział imprez turystycznych 102. Jakie elementy zawiera programowanie imprezy turystycznej 103. Co należy brać pod uwagę przy układaniu programu 104. Czym należ się kierować ustalając termin imprezy 105. Co wchodzi do elementów ceny impr.tury. 106. Co to są koszty świadczeń imp.tury. 107. Co to są koszty stałe impr. tury. 108. Co to są koszty zmienne impr. tury. 109…
… turystycznej ludzi niepełnosprawnych 117. Jakie są zasady prowadzenia działalności turystyczno-krajoznawczej z ludźmi niepełnosprawnymi 118. Jakie są zasady uprawiania turystyki przez ludzi w starszym wieku 119. Jakie są zasady rozliczanie podróży służbowych krajowych 120. Jakie są zasady rozliczanie podróży służbowych zagranicznych …
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz